:

Är rehabilitering avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är rehabilitering avdragsgill?
 2. Hur bokför man friskvård?
 3. Är företagshälsovård avdragsgill?
 4. Hur bokför man rehabilitering?
 5. Hur bokför man friskvård i enskild firma?
 6. När ska friskvårdsbidrag beskattas?
 7. Vad är skattefritt för friskvård till anställda?
 8. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
 9. Vad är ett friskvårdsbidrag?

Är rehabilitering avdragsgill?

All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri. ... Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

Hur bokför man friskvård?

Ska du bokföra friskvårdsbidrag kan du använda mallen Friskvård. Där får du själv skriva in summan moms. Friskvård bokförs på konto 7699 (Övriga personalkostnader). I exemplet nedan har en anställd laddat upp ett underlag för gymkort som utlägg.

Är företagshälsovård avdragsgill?

Företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering. Företagshälsovård med förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte en skattepliktig förmån för den anställda. Vård som ingår i insatser som arbetsgivaren vidtar för att förebygga och åtgärda ohälsa är skattefria.

Hur bokför man rehabilitering?

Kostnader för rehabilitering är avdragsgillt för både anställda och de som bedriver enskild firma eller handelsbolag om den syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Till enklare motion räknas gymnastik, styrketräning, bowling osv.

Hur bokför man friskvård i enskild firma?

Enskild firma kan inte bokföra friskvård Skattefri motion och friskvård gäller bara för anställda, alltså personer som får lön och beskattas i företaget. Den som driver en enskild näringsverksamhet räknas inte som anställd och kan därför inte göra avdrag för friskvård.

När ska friskvårdsbidrag beskattas?

 • Sedan det nyligen kommit en dom angående friskvårdsbidrag från Högsta Förvaltningsdomstolen gäller dock enligt Skatteverket från nionde september 2019 att hela årets friskvårdsbidrag ska beskattas om det överstiger 5 000 kr för hela kalenderåret, men bara om någon del har lämnats nionde september eller senare under 2019.

Vad är skattefritt för friskvård till anställda?

 • Som arbetsgivare kan man ge en ersättning för friskvård till sina anställda, men det är bara upp till ett visst belopp som det är skattefritt. Skatteverket har satt ett tak för vad som är skattefritt, på 5000 kr per person per år.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad är ett friskvårdsbidrag?

 • Friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5 000 kronor per år. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela friskvårdsbidraget.