:

Var kan man fiska gös i Stockholm?

Innehållsförteckning:

  1. Var kan man fiska gös i Stockholm?
  2. Är det fritt fiske i Mälaren?
  3. När kan man fiska strömming i Stockholm?
  4. Var får man fiska utan fiskekort i Stockholm?
  5. Vart kan man fiska havsöring i Stockholm?

Var kan man fiska gös i Stockholm?

10 bra fiskeplatser i Stockholms innerstad Lilla Essingen: Här fångar du främst abborre och gös. Stora Essingen: Här fångar du främst abborre och gös. Hornsbergs strand: Här fångar du främst gädda. Karlbergs slott: Här fångar du främst abborre.

Är det fritt fiske i Mälaren?

I enskilt vatten är handredskapsfisket (se nedan) tillåtet för alla, s.k. fritt handredskapsfiske. Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att dragrodd och trollingfiske inte ingår i det fria handredskapsfisket. Fisket får inte heller vara angeldonsfiske (angeldon, ståndkrok eller sax).

När kan man fiska strömming i Stockholm?

Strömmingen samlas i stora stim, gärna i strömsatta sund eller tångklädda branter, för lek under maj–juni. De bidrar till ett populärt fiske med häcklor som kan bedrivas från både stranden och båt.

Var får man fiska utan fiskekort i Stockholm?

Fritt handredskapsfiske gäller på enskilt vatten i Mälaren och skärgården. Fiske får bedrivas av alla med metspö, spinnspö och liknande redskap med lina med max 10 krokar.

Vart kan man fiska havsöring i Stockholm?

Idag är Stockholms skärgård och särskilt vattnen runt Gålö ett av Mellansveriges bästa fiskevatten. Inte bara för havsöring, men också för strömming, sik och abborre. Sportfisket är stort i hela Stockholms län och för fisketurismen är havsöringen en viktig fisk.