:

Vad betyder enlig?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder enlig?
  2. Vad betyder exempelvis?
  3. Vad betyder ordet anser?
  4. Vilket således?
  5. Kan exempel vara t ex?
  6. Kan exempel?

Vad betyder enlig?

Enlig betyder ungefär detsamma som likartad.

Vad betyder exempelvis?

till exempel, bland annat, som, såsom, förslagsvis, typ, t. ex.

Vad betyder ordet anser?

Anse betyder i stort sett samma sak som tycka.

Vilket således?

Således betyder ungefär detsamma som alltså.

Kan exempel vara t ex?

Exempel: "exempel" blir "ex." och "till exempel" blir "t. ex.". Dock kan man förkorta utan punkt, men då skall två eller flera bokstäver särskrivas. Sammandragningar av ord skrivs utan punkt, om förkortningen avslutas med ordets sista bokstav.

Kan exempel?

Synonymer till exempel

  • prov, typiskt fall, typfall, fall, belägg, illustration; räkneexempel, övningsuppgift, uppgift, tal; till exempel exempelvis, bland annat, som, såsom, typ. mönster, förebild, modell, föredöme.
  • Användarnas bidrag. förslag, variant.