:

Vad är ett monopol?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett monopol?
 2. Har ett monopol?
 3. Kan det vara bra med monopol?
 4. Hur bildas monopol?
 5. Vad är handelsmonopol?
 6. Är planekonomi monopol?
 7. Är monopol svenskt?
 8. Vilka torg finns i monopol?
 9. Kan ett monopol på något sätt vara positivt för konsumenterna?

Vad är ett monopol?

Monopol föreligger då det bara finns en säljare av en viss vara eller tjänst. Det står i rak motsats till konkurrens. Monopol kan vara privata eller statliga.

Har ett monopol?

Ett monopol är en marknad med en enda eller en grupp producenter och flera konsumenter. ... Monopolens brist på konkurrens leder ofta till sämre service och en brist på substitutprodukter, och kan även göra det möjligt att ta ut högre priser och generera en ökad vinst för monopolisten.

Kan det vara bra med monopol?

Monopol kan i vissa fall faktiskt ibland vara gynnsamt och Göran Karreskog ger ett exempel: ... Naturliga monopol är branscher där det ofta är dyrt att etablera sig på marknaden och kostnaderna sjunker ju fler kunder man har. Därför blir det billigare med ett stort företag istället för många små.

Hur bildas monopol?

Ett naturligt monopol uppstår i branscher med mycket stora initiala investerings- och kapitalkostnader för att komma in på marknaden. Ofta är kundunderlaget för litet för att mer än en aktör kan verka på marknaden då det krävs en monopolists stordriftsfördelar för att få lönsamhet.

Vad är handelsmonopol?

Statliga handelsmonopol ger följaktligen, på samma sätt som kvantitativa restriktioner, medlemsstaterna en möjlighet att med hänsyn till nationella intressen av olika slag begränsa gemenskapshandeln och kringgå den grundläggande principen om fria varurörelser samt snedvrida den fria konkurrensen.

Är planekonomi monopol?

Staten har monopol på det mesta och kan styra konsumtionen. Blandekonomi - I verkligheten råder aldrig en renodlad marknads eller planekonomi, oftast finns inslag av båda systemen. Marknadsbegrepp - Staten måste ibland gå in och agera med olika regleringar när inte prismekanismen fungerar.

Är monopol svenskt?

Monopol utkom för första gången på svenska 1937. ... Sedan 2008 finns Monopol Göteborg med göteborgska gator och platser och sedan 2010 finns även Monopol Uppsala med platser och gator i Uppsala.

Vilka torg finns i monopol?

Monopolgator

 • De 16 nya gatorna: Plattan/ Sergels torg. Medborgarplatsen. Hammarby sjöstad. Hornstull. Sveavägen. ...
 • Kvar sedan förra versionen: S:t Eriksgatan. Drottninggatan. Kungsgatan. Hamngatan. Norrmalmstorg. ...
 • Gatorna som utgått men som återfinns i det klassiska Monopol: Västerlånggatan. Hornsgatan. Folkungagatan. Götgatan.

Kan ett monopol på något sätt vara positivt för konsumenterna?

Ett monopol leder således inte nödvändigtvis till förändringar i beteende men det hindrar företag från att konkurrera om konsumenter, vilket kan leda till att dessa inte får tillgång till bästa kvalitet till lägsta pris. Konsumenten saknar valmöjlighet när det råder monopol.