:

Hur man använder en hyvel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man använder en hyvel?
  2. Hur fungerar en Elhyvel?
  3. Varför hyvla?
  4. Hur slipa hyvelstål?
  5. Vad används en planhyvel till?
  6. Hur Planhyvlar man?
  7. Varför Rikthyvel?
  8. Vad använder man Rubank till?

Hur man använder en hyvel?

Håll hyveln upp och ner och ”flukta” längs sulan. Hyvelstålet ska sticka ut endast obetydligt. 5. När du stryker med ett finger över springan ska du nätt och jämnt kunna känna eggen mot fingertoppen.

Hur fungerar en Elhyvel?

fungerar en elhyvel En elhyvel består av en hyvelkropp med en elmotor i dess inre. Motorn driver en vals på vilken hyvelknivar är fastsatta. Knivarna försätts i rörelse med en knapptryckning och tar sedan bort fina träspån tills önskat resultat har uppnåtts.

Varför hyvla?

Hyvla när vägen är fuktig Av praktiska och ekonomiska skäl hyvlar man därför främst under våren och hösten, då vägen är naturligt fuktig. Om vägen är för torr, kommer hyvlingen att göra att mycket finmaterial dammar bort, och hyvlingen kan då öka nedbrytningen av vägen, istället för att återställa funktionaliteten.

Hur slipa hyvelstål?

Det är rätt enkelt att slipa hyvelstål själv. Såga ett vinklat spår i en bit planad regel med vinklad klinga på bordssågen. Gör spåret så djupt så att hyvelstålet hamnar i samma plan som ytan på träbiten eller några tiondelar över. Slipa med diamantbrynen.

Vad används en planhyvel till?

Planhyvel till plankor Ska du lägga ett plankgolv av trä, bygga ett trädäck eller ett plankbord, kommer du ha nytta av en planhyvel, så att du kan vara säker på att få samma tjocklek och form på allt trä. Finns det skador på en planka kan planhyveln också få bort detta.

Hur Planhyvlar man?

En planhyvel är försedd med skarpa knivar, som enkelt hyvlar en bräda till rätt tjocklek, men detta kan som sagt även kosta ett finger. Använd därför en pinne eller brädbit att föra med, så att du styr träet säkert genom hyveln.

Varför Rikthyvel?

Rikthyveln används för att få en yta helt plan. Den har även ett 90-gradersanhåll som gör att man kan hyvla två ytor i 90 grader mot varandra. (Ska man hårddra det kan man ställa anhållet i vilken vinkel som helst men det gör man oftast inte.)

Vad använder man Rubank till?

Rubank är en hyvel för riktning och planing av större ytor. Den har en lång sula, varför den rider på topparna i det ojämna underlag, som skall planas. Det blir då i huvudsak topparna, som hyvlas bort, medan de gropar som befinner sig under sulan lämnas i stort sett orörda.