:

När använda Bensinvärmare?

Innehållsförteckning:

  1. När använda Bensinvärmare?
  2. När ska man använda parkeringsvärmare?
  3. När ska man koppla in motorvärmare?
  4. Vad gör en dieselvärmare?
  5. Hur använder man en dieselvärmare?

När använda Bensinvärmare?

Bränslevärmaren nyttjar bilens batteri för att fungera. Det innebär att man bör köra bilen minst lika länge som man kört värmaren för att återställa kapaciteten i batteriet. Tiduret har en maximal gångtid på 50 minuter och går olika länge beroende på yttertemperaturen.

När ska man använda parkeringsvärmare?

Parkeringsvärmaren startar automatiskt när extra värme behövs om parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad. Den stängs sedan av automatiskt när rätt temperatur, tiden för en inställd timer, eller värmarens maximala gångtid uppnåtts. Värmarens maximala gångtid är 40 minuter.

När ska man koppla in motorvärmare?

O m det är kallare än -15° C bör m otorvärmaren slås på 1,5 timmar innan du ska åka iväg. H åller sig temperaturen runt noll g rader räcker det att värma bilen i en timme. Ä nda upp till +10° C är det löns amt att använda motorvärmaren d å 30 minuters uppvärmning före start ger en märkbar bränslebesparing.

Vad gör en dieselvärmare?

En Webasto parkeringsvärmare är ett i bilen fast installerat värmesystem som drivs av bilens eget bränslesystem och batteri. Snabbt och effektivt värms eller ventileras bilens kupé genom bilens eget värme- och ventilationssystem. Dessutom förvärmer systemet bilens motor när parkeringsvärmaren är i drift.

Hur använder man en dieselvärmare?

Snabbt och effektivt värms eller ventileras bilens kupé genom bilens eget värme- och ventilationssystem. Dessutom förvärmer systemet bilens motor när parkeringsvärmaren är i drift. Du sätter helt enkelt igång värmaren genom att ställa in tiduret på önskad starttid.