:

Hur blir man av med log?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man av med log?
  2. Varför är log 1 0?
  3. Hur Logaritmera?
  4. Vilken är den första Logaritmlagen?
  5. Hur får man bort upphöjt?
  6. Vad är LGX?
  7. Varför kan man inte ta log 0?
  8. Vad gör log?
  9. Vad händer när man Logaritmerar?
  10. När kan man Logaritmera?

Hur blir man av med log?

Denna funktion på miniräknare brukar betecknas "log" eller "lg" (i det följande kommer vi konsekvent att skriva "lg", men det går lika bra att skriva "log")....Vi börjar vårt resonemang med att skissa grafen till följande exponentialfunktion.

100=1100,78=6
100,3=2100,85=7
100,48=3100,9=8
100,6=4100,95=9
100,7=5101=10

Varför är log 1 0?

Logaritmer med basen e kallas naturliga logaritmer och skrivs ln i stället för loge. ln10 2 3 eftersom e2 3 10. lne=1 eftersom e1=e. ... ln1=0 eftersom e0=1.

Hur Logaritmera?

För varje tal frågar man sig då vad man behöver upphöja tio till, för att få det ursprungliga talet. Ta till exempel talet 100. För att få fram det behöver vi upphöja 10 till 2, dvs 10⋅10=102=100. Tio-logaritmen av 100 är alltså 2.

Vilken är den första Logaritmlagen?

Första logaritmlagen 10lg(x⋅y)=10lg(x)+lg(y) ⇔ lg(x⋅y)=lg(x)+lg(y) .

Hur får man bort upphöjt?

För att lösa ut x måste vi först addera 1 till båda led så att x3 står ensamt i vänsterledet. Eftersom x är upphöjt till 3 drar vi tredje roten ur båda led för att lösa ut x. Ekvationen har alltså lösningen x=2.

Vad är LGX?

x kallas 10-logaritmen för b. 10-logaritmen för b skrivs lg b. lg10x=x ⁡ 10 x = x för alla x.

Varför kan man inte ta log 0?

Man kan inte ta logaritmen av ett negativt tal. Med logaritmsystem förstås sammanfattningen av alla logaritmer, som hänföra sig till samma bas. Man väljer för logaritmsystems bas enbart positivt tal skilt från 1, eftersom 1x = 1 oberoende av värdet på x och upphöjande från negativ bas resulterar komplext värde.

Vad gör log?

Logaritmer kan vara ett hjälpmedel, i synnerhet vid manuella beräkningar med stora antal av tal, genom att multiplikationer och divisioner kan omvandlas till additioner respektive subtraktioner. Logaritmernas uppfinnare anses vara skotten John Napier (1600-talet).

Vad händer när man Logaritmerar?

Helst av allt vill vi att den ska vara normalfördelad kring medelvärdet. Därför tar vi den naturliga logaritmen av variabeln. Det innebär att avståndet mellan värden högre upp på skalan så att säga trycks ihop. ... För att logaritmera variabeln går vi in på ”Transform–>Compute variable”.

När kan man Logaritmera?

Logaritmer kan vara ett hjälpmedel, i synnerhet vid manuella beräkningar med stora antal av tal, genom att multiplikationer och divisioner kan omvandlas till additioner respektive subtraktioner. Logaritmernas uppfinnare anses vara skotten John Napier (1600-talet).