:

Vad används klorhexidin till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad används klorhexidin till?
  2. Varför Klorhexidinsprit?
  3. Vad består klorhexidin av?
  4. Kan man ha klorhexidin i ögat?
  5. I vilka sammanhang används klorhexidin inom tandvården?
  6. Vad kan man använda istället för klorhexidin?
  7. Varför inte klorhexidin i örat?
  8. Vad innehåller Alsolsprit?
  9. Är klorhexidin giftigt?

Vad används klorhexidin till?

Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier. för desinfektion av känslig hud där klorhexidinsprit inte tolereras t. ex. pungen och mellangården.

Varför Klorhexidinsprit?

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp, samt pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

Vad består klorhexidin av?

Klorhexidin är en kemikalie som i Sverige räknas som receptfritt läkemedel i huvudsak för utvärtes bruk med antiseptisk verkan och ofta i kombination med någon alkohol för att förstärka effekten. Det är fettlösligt och inaktiveras vid kontakt med organiska ämnen som fett, tvål, blod och blodprodukter och liknade.

Kan man ha klorhexidin i ögat?

Klorhexidindiacetat i koncentrerad form är skadligt vid förtäring och kan vara irriterande för ögon. Klorhexidin får inte användas i leder och på senor, inte heller på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor, eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

I vilka sammanhang används klorhexidin inom tandvården?

Klorhexidin är ett medel som har bakteriedödande effekt och som förhindrar uppkomsten av nya bakteriebeläggningar. Medlet används oftast när du har svårt att borsta tänderna i samband med operationer i munnen eller efter tand- och käkskador. ... Klorhexidin ska inte användas samtidigt med tandkräm som innehåller skummedel.

Vad kan man använda istället för klorhexidin?

Alternativa medel vid leveransproblem eller allergi mot klorhexidinsprit. Vid långvarigt leveransproblem av klorhexidinsprit kan ett huddesinfektionsmedel baserat på povidon-jod i kombination med alkohol vara ett bra alternativ (licenspreparat). Povidon-jod har liksom klorhexidin långtidseffekt.

Varför inte klorhexidin i örat?

Klorhexidin är neurotoxiskt och får inte komma i kontakt med mellanörat eller hjärnhinnor.

Vad innehåller Alsolsprit?

- Den aktiva substansen är aluminiumacetotartrat. 1 ml kutan lösning innehåller 10 mg aluminiumacetotartrat. - Övriga innehållsämnen etanol, ättiksyra och renat vatten.

Är klorhexidin giftigt?

Klorhexidindiacetat i koncentrerad form är skadligt vid förtäring och kan vara irriterande för ögon. Klorhexidin får inte användas i leder och på senor, inte heller på hjärnan, meningerna eller på perforerade trumhinnor, eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.