:

Vad gör du med JavaScript?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör du med JavaScript?
 2. När skapades JavaScript?
 3. Var körs JavaScript?
 4. Vad är ett objekt i JavaScript?
 5. Vad är ett JavaScript bibliotek eller Och varför används sådana?
 6. Hur körs JavaScript i browsern?
 7. Hur får man JavaScript?
 8. Vad är det html?
 9. Varför fungerar inte JavaScript?
 10. Hur sätter jag på JavaScript?

Vad gör du med JavaScript?

Ett vanligt användningsområde för Javascript är att bestämma vad som ska hända när en användare interagerar på olika sätt på en webbsida. Det kallas för att använda "eventlyssnare" (eng. event listeners). ... Det mesta går att göra med Javascript på ett eller annat sätt.

När skapades JavaScript?

Javascript dök för första gången upp i Netscape Navigator 2.0B3, släppt i december 1995. Microsoft skapade en egen variant av Javascript, som namngavs JScript för att undvika varumärkesintrång. Denna kom i version 3.0 av Internet Explorer.

Var körs JavaScript?

JavaScript är ett scriptspråk som körs direkt i webbläsaren.

Vad är ett objekt i JavaScript?

Objekt är instanser (förekomster) av klasser samt har egenskaper och metoder ("funktioner") som vi kan använda för att fråga om, och ändra, (enskilda) objekts tillstånd ("värden").

Vad är ett JavaScript bibliotek eller Och varför används sådana?

När de traditionella skrivbordsapplikationerna görs om till webbapplikationer, ställer det krav på JavaScript som används mer och mer för att få fram ett responsivt gränssnitt på webben. För att underlätta utvecklingen av JavaScriptapplikationer har ett antal funktionsbibliotek skapats.

Hur körs JavaScript i browsern?

Aktivera JavaScript i webbläsaren

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet.
 4. Klicka på Inställningar för webbplatsen.
 5. Klicka på JavaScript.
 6. Aktivera Tillåtet (rekommenderas).

Hur får man JavaScript?

Aktivera JavaScript för Android webbläsare

 1. Klicka på "apps" på telefonen. Välj "Browser" alternativet.
 2. Klicka på menyknappen i webbläsaren. Välj "Settings" (placerad mot botten av menyskärmen).
 3. Välj "Advanced" från skärmen Inställningar.
 4. Markera rutan bredvid "Enable Javascript" för att aktivera alternativet.

Vad är det html?

HTML står för HyperText Markup Language och är en av webbens grundläggande byggstenar tillsammans med CSS (Cascading Style Sheets) och Javascript. (Vad CSS och Javascript är kommer att besvaras i kommande blogginlägg.) ... Det går också att infoga bilder med HTML.

Varför fungerar inte JavaScript?

Klicka på Inställningar > Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess. Bläddra till avsnittet JavaScript och klicka på Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas). Stäng fliken Innehållsinställningar och uppdatera webbläsaren.

Hur sätter jag på JavaScript?

Aktivera JavaScript i Google Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet.
 4. Klicka på Inställningar för webbplatsen.
 5. Klicka på JavaScript.
 6. Aktivera Tillåtet (rekommenderas).