:

Hur kan man stötta ett visuellt lärande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man stötta ett visuellt lärande?
 2. Varför veckoschema?
 3. För vem ska man använda Bildstöd och varför?
 4. Kan du beskriva din undervisningsmetod?
 5. Hur hjälper man elever med språkstörning?

Hur kan man stötta ett visuellt lärande?

När en pedagog använder TAKK innebär det att tecken görs för centrala ord och begrepp samtidigt som man pratar. Det gör att eleven får ett visuellt stöd till betydelsen, och gör också ofta att taltempot sänks hos den som talar och tecknar, vilket också ger mer tid till språklig bearbetning.

Varför veckoschema?

Varför använda veckoschema med färger? Många barn och vuxna med särskilda behov använder sig av det här veckoschemat för att enklare hålla reda på vilken dag det är och ha en struktur för veckans planerade aktiviteter och händelser.

För vem ska man använda Bildstöd och varför?

Bilderna kan hjälpa elever att förmedla och förstå språkligt innehåll och/eller instruktioner. Bilder kan hjälpa till att minska stress och oro samt öka trygghet hos elever. Bildstödet kan hjälpa elever att bli mer självständiga.

Kan du beskriva din undervisningsmetod?

Det kan vara en metod du använt till kursplanering från idé till färdig kurs, uppdrag som innefattar större pedagogiskt ansvar, effekter av pedagogisk utbildning mm. Här följer några exempel på frågor samt olika sätt att utgå från när du skriver fram, fördjupar och analyserar din egen undervisningspraktik.

Hur hjälper man elever med språkstörning?

Tips i undervisningen för elever med språkstörning

 1. Anpassa aktiviteter och uppgifter. ...
 2. Använd olika metoder och material. ...
 3. Ta hänsyn till förmågan att lyssna. ...
 4. Bygg upp ordförråd. ...
 5. Öva på att berätta. ...
 6. Träna och stötta minnet. ...
 7. Ge tid. ...
 8. Se över den fysiska lärmiljön.