:

Är sjöstjärnor farliga?

Innehållsförteckning:

  1. Är sjöstjärnor farliga?
  2. Varför finns inga sjöstjärnor på östkusten?
  3. Vad äter sjöborrar och sjöstjärnor?
  4. Är sjöstjärnor Nedbrytare?
  5. Hur gamla kan sjöstjärnor bli?

Är sjöstjärnor farliga?

Törnekronan är en giftig sjöstjärna. Den är ett skoningslöst rovdjur. Varje individ kan ödelägga upp till 6 kvadratmeter korallrev per år. Den angriper huvudsakligen hårda koraller – alltså de arter som bidrar till att bygga upp revet.

Varför finns inga sjöstjärnor på östkusten?

Att rena förorenade sediment i hav, sjöar och vattendrag utan att störa bottnarnas ekosystem är en stor utmaning. En forskargrupp vid Umeå universitet testar nu en metod som bygger på att sticka ner piggar i sedimenten. Miljögifterna fastnar i piggarna, och påverkan på bottnarna blir förhållandevis liten.

Vad äter sjöborrar och sjöstjärnor?

Livnär sig av små musslor, havsborstmaskar, sjöborrar, ormstjärnor och unga sjöstjärnor som förekommer i sedimentet.

Är sjöstjärnor Nedbrytare?

Ormstjärnor. Ormstjärnor liknar sjöstjärnor på många sätt, även om de är mindre och har tunnare armar. Dessa armar är dessutom mycket rörliga och påminner lite om en ryggrad med små kotor. I haven utgör de viktiga nedbrytare och lever på döda växt- och djurdelar.

Hur gamla kan sjöstjärnor bli?

Man tror att den vanliga sjöstjärnan kan bli tio år gammal, men eftersom storleken beror på hur mycket den äter och också på kvaliteten på maten, kan man inte på storleken bestämma åldern på sjöstjärnan. Den kan bli ända upp till en halv meter mellan armspetsarna, och livnär sig på exempelvis blåmusslor och as.