:

Kan sälar leva i sötvatten?

Innehållsförteckning:

  1. Kan sälar leva i sötvatten?
  2. När föder sälar?
  3. Vilka sälar finns på västkusten?
  4. Finns det gott om i Vänern?
  5. Hur är djurlivet i Vänern?
  6. Hur många sälar i Stockholm?

Kan sälar leva i sötvatten?

Nästan alla sälar lever i havet, men för att vila och för att föda ungar kommer de i land eller till isflak. Bajkalsälen lever uteslutande i sötvatten och hos knubbsäl samt vikare finns underarter som förekommer i sjöar. Två underarter av vikare lever också enbart i sötvatten.

När föder sälar?

Kutar. Sälarna blir könsmogna vid 4-5 års ålder. De föder en kut per år, någon gång mellan februari-juni, beroende på art. Eftersom sälar har fördröjd fosterutveckling sker parningen redan någon till några veckor efter det att honan har fött sin kut.

Vilka sälar finns på västkusten?

Knubbsäl (Phoca vitulina) är en art i familjen öronlösa sälar som förekommer huvudsakligen i norra Atlanten, norra delen av Stilla havet och Nordsjön. Den lever även vid Sveriges kustlinjer vid västkusten och i södra Östersjön. Knubbsälen är landskapsdjur i Bohuslän.

Finns det gott om i Vänern?

Vänern erbjuder bra fiskevatten och här är det fritt att fiska med spö. Med turbåtar kan du ta dig till ett antal öar. I Vänern finns bra fiskevatten med över 30 arter sötvattenfisk, bl a abborre, gädda, gös, och lax. Här finns Europas bästa lax- och öringsvatten.

Hur är djurlivet i Vänern?

Över 50 olika arter av rov -, våtmarks- och sjöfåglar häckar i Vänern. Bland dessa återfinns cirka 20 arter som är nationellt- eller internationellt hotade eller särskild hänsynskrävande. Vänerns mest hotade sjöfåglar är roskarlen och skräntärnan.

Hur många sälar i Stockholm?

Antalet gråsälar i Stockholms ytterskärgård har minskat dramatiskt. På öar som brukar rymma uppemot 3 000 sälar hittas nu bara 700-800 stycken och på många andra ställen är det tomt. En anledning kan vara ökad tjuvjakt, som dessutom drabbar fisket.