:

Hur länge kan man använda Protopic?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man använda Protopic?
  2. Är Protopic kortison?
  3. Är Ovixan receptfri?
  4. Vad orsakar eksem?
  5. Vad är Takrolimusmonohydrat?
  6. Är Tavegyl receptfritt?
  7. Vad används takrolimus till?

Hur länge kan man använda Protopic?

Mellan applikationstillfällena ska det gå 2-3 dagar utan Protopic-behandling. Efter 12 månaders behandling, ska patientens tillstånd utvärderas av läkare, för att avgöra om underhållsbehandlingen ska fortsätta, trots att det saknas säkerhetsdata för underhållsbehandling längre än 12 månader.

Är Protopic kortison?

Den kortisonfria salvan Protopic används för medelsvåra och svåra eksem för minskad inflammation och kliande.

Är Ovixan receptfri?

Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Vad orsakar eksem?

Eksem är en inflammation i huden som gör att huden blir torr, röd och ofta kliar. Du kan få eksem om hudens yttersta skyddande lager har skadats. Det kan bero på torr hud eller nötning. Du kan också ha kommit i kontakt med ämnen som irriterar huden eller som du är allergisk mot.

Vad är Takrolimusmonohydrat?

Den aktiva substansen i Protopic, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel. Protopic 0,1 % salva används för att behandla måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.

Är Tavegyl receptfritt?

Receptbelagd förpackning med förmånspris som har extra förskrivarkategorier. Kolumn 4: Förpackningen är receptbelagd. Kolumn 5: Får förskrivas även av sjuksköterskor med förskrivningsrätt, tandhygienister och tandläkare.

Vad används takrolimus till?

Den aktiva substansen i Takrolimus Accord, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel. Takrolimus Accord 0,1% salva används för att behandla måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.