:

Hur många spioner har Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många spioner har Sverige?
 2. Finns Spioner på riktigt?
 3. Vad gör en spion?
 4. Hur man blir en agent?
 5. Har Sverige agenter?
 6. Vilka är spionerna?
 7. Vad avslöjade Stig Bergling?
 8. Hur man blir en riktig spion?
 9. Hur kan jag bli en spion?

Hur många spioner har Sverige?

Redan för tio år sedan fanns hundratals underrättelseofficerare i Sverige, med kapacitet att driva uppemot tusen agenter. Sedan dess har hotet från främmande makt skärpts. – På totalen har de här aktiviteterna mot Sverige ökat, säger Daniel Stenling på Säkerhetspolisen.

Finns Spioner på riktigt?

Brottsrubriceringen grovt spioneri har påföljden 4 till 18 års fängelse, alternativt livstids fängelse. Att utan uppsåt begå ett sådant brott kallas obehörig befattning med hemlig uppgift. Spioneri kan riktas mot politiska eller militära mål eller mot företag (så kallat företagsspioneri).

Vad gör en spion?

Den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda obehörigen anskaffar, lämnar, befordrar eller röjer uppgifter, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra skada för Sveriges säkerhet döms för spioneri.

Hur man blir en agent?

Vill du bli agent så behöver du ha ett stort intresse för sport. Utbildningar inom juridik, idrottsvetenskap och ekonomi kommer väl till pass. Det är Svenska fotbollsförbundet som utfärdar FIFA:s agentlicenser i Sverige. Det är den arrangerande klubben som ansvarar för säkerheten på idrottsevenemang.

Har Sverige agenter?

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en verksamhet inom Försvarsmakten som dels utgör Sveriges militära underrättelsetjänst, och därmed har huvudansvar för att ta fram militärt relevant information om främmande makter, dels ansvar för militär säkerhetstjänst.

Vilka är spionerna?

Spioneri kan riktas mot politiska eller militära mål eller mot företag (så kallat företagsspioneri). Spioneri handlar alltså om otillåten informationsverksamhet från ett land till ett annat. Spioneri brukar avse "fältarbetet" medan spionage avser administrationen bakom.

Vad avslöjade Stig Bergling?

Stig hette förr Bergling och blev 1979 avslöjad som spion. Placerad både vid Säpo och i den militära underrättelsetjänsten och med nyckelposition i kontraspionaget fick Bergling unik insikt. Uppgifter han 1973 började sälja till dåvarande Sovjetunionen. Bo Lindebert är pensionerad polis och FN-veteran.

Hur man blir en riktig spion?

Så värvas en agent

 1. Steg 1 – Analys. Värvningsprocessen börjar med en analys av vilken information som den utländska underrättelsetjänsten behöver. ...
 2. Steg 3 –Studie. Personen som underrättelseofficeren bedömer har tillgång till rätt information kartläggs sedan i en studiefas. ...
 3. Steg 5 – Vänskap.

Hur kan jag bli en spion?

Så värvas en agent

 1. Steg 1 – Analys. Värvningsprocessen börjar med en analys av vilken information som den utländska underrättelsetjänsten behöver. ...
 2. Steg 3 –Studie. Personen som underrättelseofficeren bedömer har tillgång till rätt information kartläggs sedan i en studiefas. ...
 3. Steg 5 – Vänskap.