:

Vad kostar det att ansöka om lagfart?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att ansöka om lagfart?
 2. Hur fylla i ansökan om lagfart?
 3. Hur ändrar man en lagfart?
 4. Hur skriver man över en lagfart?
 5. Hur lång tid tar ändring av lagfart?
 6. Vem ansöker om lagfarten?
 7. Vad kostar en lagfart?
 8. När ska man söka lagfart?
 9. Hur ska man söka lagfart i en fastighet?
 10. Kan du skicka en lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav?

Vad kostar det att ansöka om lagfart?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Hur fylla i ansökan om lagfart?

 1. Skickas till: Lantmäteriet. ...
 2. Ansökan om lagfart.
 3. Fastighet.
 4. Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle Torp 1:1.
 5. Kommun: Fastighet (namn och nummer): ...
 6. Om ansökan gäller fler ange dessa i fältet ”5. ...
 7. Sökande.
 8. Den/de som ansöker om ny lagfart, till exempel köpare, gåvotagare, arvinge.

Hur ändrar man en lagfart?

För att ändra ägare av en fastighet måste du som ny ägare ansöka om lagfart (se 20 kap. JB). En sådan ansökan görs hos inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet.

Hur skriver man över en lagfart?

Köpekontraktet eller gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring av just den specifika fastigheten. Det ska även framgå hur stor andel som överlåts och båda gåvogivare/gåvotagare eller köpare/säljare måste underteckna handlingen.

Hur lång tid tar ändring av lagfart?

Aktuell handläggningstid Handläggningstiden beräknas vara 9 arbetsdagar*. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras.

Vem ansöker om lagfarten?

När du har köpt eller på annat sätt förvärvat en fastighet eller tomträtt (genom exempelvis gåva, arv eller bodelning) ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

Vad kostar en lagfart?

 • Vad kostar lagfart? Kostnaden för en lagfart består av två delar. Du behöver dels betala en expeditionsavgift men också en stämpelskatt. Priset för att registrera en lagfart för en fastighet eller inskrivningen av en tomträtt är dels en expeditionsavgift på 825 kronor, dels en stämpelskatt som beräknas på köpeskillingen.

När ska man söka lagfart?

 • När ska man söka lagfart? I enlighet med jordabalken så måste man alltså söka lagfart senast tre månader efter det att den handling som gav äganderätten till fastigheten upprättats. Här räknas alla handlingar som betyder att äganderätt har gått från en person till en annan. Den här typen av handling kallas även för en fångeshandling och det ...

Hur ska man söka lagfart i en fastighet?

 • Lagfart. I Sverige så måste man registreras i ett fastighetsägarregister då man köper eller tar över en fastighet. Det här är en mycket gammal procedur som har tillämpats i Sverige under flera hundra års tid. Enligt lagen, jordabalken, så måste man söka lagfart då man har köpt eller på annat sätt blivit ny ägare av en fastighet.

Kan du skicka en lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav?

 • När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ska du skicka med förvärvshandlingen i original tillsammans med ansökan. En sådan handling kan till exempel vara ett köpebrev, gåvobrev, arvskifte, testamente eller bodelningsavtal.