:

Finns det sälar i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det sälar i Sverige?
  2. När får sälarna mat i Slottsskogen?
  3. Hur lever knubbsälen?
  4. Har sälar päls?
  5. Kan sälar bitas?
  6. Var är sälarna på vintern?

Finns det sälar i Sverige?

Det finns nu drygt 15 000 knubbsälar och de flesta är på Västkusten, endast några hundra finns i södra Östersjön (exempelvis från Blekinge, Öland till Gotland). I hela Östersjön finns uppskattningsvis 1000 knubbsälar.

När får sälarna mat i Slottsskogen?

Sälarna matas kl. 14.00 och pingvinerna kl. 14.30. I Slottsskogen finns också lekplatsen Plikta som är Göteborgs största och antagligen mest populära lekplats, men Plikta är också en lekplats utöver det vanliga med både fantasifulla lekredskap, grillar och utegym.

Hur lever knubbsälen?

Den är flocklevande, men lika täta ansamlingar som hos många andra arter ser man inte. Arten jagas av isbjörn, späckhuggare och större sjölejon. Det händer även att ungarna fångas av rävar och stora rovfåglar. I vattnet jagar knubbsälarna ensamma, men på land ser man dem ofta i små grupper.

Har sälar päls?

Som ungdjur har de flesta sälar tjock päls som senare ombildas till en kort hårdräkt. Bara hos pälssälar bär även vuxna djur tät underull samt grova täckhår som är cirka 1,3 cm långa. Valrossar saknar nästan hår, och öronlösa sälar får redan efter några dagar nytt hår.

Kan sälar bitas?

Gråsälar kan vara aggressiva. De har, förutom tumlare, även rapporterats döda knubbsälar och en hund. Inga människor har ännu dödats av gråsäl, däremot har flera blivit bitna, bland annat utanför Irland.

Var är sälarna på vintern?

Det finns tre sälarter i Sverige. Minst och nordligast är vikaresälen som har sin huvudsakliga utbredning i Bottenviken och Kvarken. Vikaren är beroende av havsis på vintern, eftersom kuten föds i februari-mars och behöver tillbringa första tiden i en is- eller snögrotta som den vuxna sälen gräver ut.