:

Hur ansöker man om Skolbusskort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ansöker man om Skolbusskort?
  2. Vart funkar mitt skolkort?
  3. När börjar Skolbusskorten gälla 2021 2022?
  4. Får man busskort i gymnasiet?
  5. När gäller Skolbusskort Västtrafik?
  6. Vad kostar ett nytt skolkort?

Hur ansöker man om Skolbusskort?

Elever ska ansöka om busskort och kontantersättning för resor via ett webbformulär (se nedan). Elever som är folkbokförda i andra kommuner men som studerar på någon av Kunskapsförbundets gymnasieskolor, kontaktar sin hemkommun. Här hittar du information och blanketter för gymnasiesärskolans skolskjuts.

Vart funkar mitt skolkort?

Skolkortet gäller på SJ Regional och Vy (ej sträckan Ed – Halden). De flesta skolkort är giltiga på Öresundståg. Skolbiljett för zon B gäller dock inte för resa med Öresundståg.

När börjar Skolbusskorten gälla 2021 2022?

Kortet gäller under perioden 16 augusti – 23 december 2021 och 10 januari – .

Får man busskort i gymnasiet?

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan. Du som går på en fristående gymnasieskola kan ansöka om bidraget och om ansökan blir beviljad får du ett busskort (gymnasiekort). ... Om du har rätt till resebidrag kommer du att ett busskort av din gymnasieskola.

När gäller Skolbusskort Västtrafik?

Sortiment och giltighet Med ett aktivt läsårskort kan eleven resa till och med vårterminen ut det år eleven fyller 20 år. Undantag görs till särskoleelever som kan resa på ett aktivt skolkort till och med vårterminen ut det år eleven fyller 21 år.

Vad kostar ett nytt skolkort?

Skolbiljett UL/SL hösttermin 2660 kr Biljetten gäller helgfri måndag - fredag mellan klockan 04.30 och 19, under höstterminen från den 9 augusti till och med den 22 december 2021.