:

Hur använda Brytjärn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använda Brytjärn?
 2. Hur gör man ett Fällskär?
 3. Hur gör man Fällhugg?
 4. Vad är Brytmån?
 5. Hur man sågar med motorsåg?
 6. Hur djupt ska Riktskäret vara?
 7. Vad är Riktskär?
 8. Hur fäller man en gran?
 9. Hur hugger man ner träd?

Hur använda Brytjärn?

Om någon form av brytjärn ska användas bör barken sågas bort så att järnet greppar i ved. Om trampjärn används bör även sågas bort lite trä på ovansidan så att hela brytplattan får stöd mot stubben. Sågas som ett ca 2 cm djupt och nästan lodrätt övre fällskär ner till fällskärsnivån.

Hur gör man ett Fällskär?

 1. Såga brytmånen med ett instick. Börja med att göra ett instick. ...
 2. Såga bakåt med kvarlämnat hörn. Fortsätt att såga bakåt tills att svärdet har kommit igenom två tredjedelar av stammen. ...
 3. För in kilen. För in en kil i sågsnittet rakt bakifrån.
 4. Såga av hörnet. Såga till sist av hörnet och låt trädet falla.

Hur gör man Fällhugg?

Svar När ett träd skall fällas manuellt så görs lämpligen först ett s.k. rikthugg så att fallriktningen bestäms. Sedan görs (med sågen) ett "fällhugg" från andra sidan av stammen, dvs man kapar stammen nästan fram till rikthugget så att ett "gångjärn" bildas. Görs detta rätt så faller trädet i önskad riktning!

Vad är Brytmån?

När det kommer till trädfällning är brytmån ett begrepp som alltid dyker upp. Det är det avsnitt av trä som lämnas kvar som ”gångjärn” under fällningen. Så att du kan vara säker på att trädet bara faller i den riktning du har valt, utan att vika av åt sidorna.

Hur man sågar med motorsåg?

De viktigaste ''reglerna'' att följa vid sågning och vedkapning med motorsåg är:

 1. Såga aldrig ovanför brösthöjd.
 2. Ha en fri omgivning.
 3. Använd aldrig slö utrustning.
 4. Aldrig ha bråttom.
 5. Aldrig arbeta ensam eller onykter.
 6. Alltid planera sågningen innan utförande.

Hur djupt ska Riktskäret vara?

Riktskäret ska vara så djupt att brytmånen får tillräcklig längd. På en rund stam räcker det att såga in 15–20 % av trädets diameter. Det är viktigt att det blir en rak avslutning och ett jämnt möte. På detta sätt får man en brytmån som fungerar som gångjärn och styr trädet i önskad riktning.

Vad är Riktskär?

Syftet med ett riktskär är att skapa ett ”gångjärn” i trä för att styra trädet när det faller till marken. Gångjärnet bildas med hjälp av riktskäret och det avslutande fällskäret. Riktskärets placering, vinkel och djup är avgörande för att säkerställa avsedd fallriktning.

Hur fäller man en gran?

När du fäller trädet börjar du med att göra ett riktskär som bestämmer riktningen. Sedan följer du upp med fällskäret som fäller trädet. Tänk på att det är kvaliteten på brytmånen (det okapade gångjärnet i stubben) som avgör hur säker fällningen blir. Riktskäret ska vara så djupt att brytmånen får tillräcklig längd.

Hur hugger man ner träd?

Tekniker för att fälla ett träd

 1. Uppskatta höjden på trädet.
 2. Bestäm vilken riktning trädet ska falla i. ...
 3. Använd motorsågen för att såga en skåra i trädet. ...
 4. Knyt ett rep runt trädet och dra ut repet i fallriktningen. ...
 5. Gå till motsatt sida från skåran och gör ett snitt med motorsågen igen.