:

Hur anmäler man sig till tenta på Ladok?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man sig till tenta på Ladok?
 2. Hur anmäler man sig till Omtenta?
 3. Hur registrerar man sig på Ladok?
 4. Hur lång tid tar det innan man får tillbaka en tenta?
 5. Hur loggar jag in i Ladok?
 6. Hur ska man plugga till Omtenta?
 7. Hur registrerar man sig på sina kurser?
 8. Hur sent kan man registrera sig på en kurs?

Hur anmäler man sig till tenta på Ladok?

Tentamensanmälan

 1. Du måste alltid göra en tentamensanmälan. ...
 2. Tentamensanmälan görs elektroniskt via LPW (Ladok på webben) i Studentportalen.
 3. Du kan inte göra en tentamensanmälan per telefon.
 4. Du måste vara antagen och kursregistrerad för att kunna göra en tentamensanmälan via Studentportalen.

Hur anmäler man sig till Omtenta?

När du är omregistrerad så kan du själv anmäla dig till de ordinarie salstentorna inklusive omtentorna via Studentportalen och LADOK på webb. Du måste anmäla dig SENAST 10 dagar innan tentamen. För de prov som genomförs som hemtentamen följer du instruktionerna som ges av läraren via lärplattformen.

Hur registrerar man sig på Ladok?

Registrering via Ladok för studenter

 1. Logga in i Ladok för studenter med hjälp av ditt studentkonto.
 2. Under Kommande ser du kurser som kan vara aktuella att registrera dig på.
 3. Klicka på knappen Registrera för den kurs du vill registrera dig på. ...
 4. Granska och godkänn registreringen genom att klicka på Registrera mig.

Hur lång tid tar det innan man får tillbaka en tenta?

Hur länge ska du vänta på resultatet? Det finns inte någon särskild regel som anger hur lång tid examinatorn har på sig att rätta en tenta. Universitetskanslersämbetet anser att en rimlig rättningstid för en tenta på en kurs på 7,5 högskolepoäng är tre veckor.

Hur loggar jag in i Ladok?

Vid inloggning är det ditt personnummer som identifierar dig. Det är därför viktigt att ditt konto vid ditt lärosäte, eduID eller Antagning.se är bekräftat. Det görs vanligtvis genom uppvisande av legitimation i servicedesk vid ditt lärosäte eller via en engångskod som skickas till din folkbokföringsadress.

Hur ska man plugga till Omtenta?

Skapa en överblick på det du ska plugga in

 1. För dig som brukar rita figurer i anteckningsblocket: Läs i litteraturen och anteckningarna och skriv om. ...
 2. För dig som förstår genom att läsa: Om det är just läsa som fungerar bäst för dig så är det just det du ska göra. ...
 3. Du som lär av att lyssna:

Hur registrerar man sig på sina kurser?

 1. Detta ska du registrera. Du måste registrera dig på de kurser som du börjar. ...
 2. CSN kontrollerar registreringen. Vi jämför de registreringar vi får in från skolan med de uppgifter du har lämnat till CSN. ...
 3. Registrera dig igen när du läser om kurser på högskola. ...
 4. Om du läser mindre än du tänkt.

Hur sent kan man registrera sig på en kurs?

Som student måste du registrera dig på den kurs som du är antagen till och som du önskar läsa, annars riskerar du att förlora din plats. I regel kan du göra din registrering från en vecka innan din kurs startar fram till dagen före kursstart.