:

Var fiskas sik?

Innehållsförteckning:

  1. Var fiskas sik?
  2. Hur ser fisken sik ut?
  3. Vad är det för skillnad på sik och siklöja?
  4. Vad nappar sik på?
  5. Vad är sik för fisk?
  6. Hur får man sik?
  7. Kan man äta sik?
  8. Får man fiska sik i Vänern?
  9. Hur stor är en siklöja?
  10. Vad fiskar man i Vänern?

Var fiskas sik?

Sik (Coregonus maraena) förekommer i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, samt i anslutning till sötvatten längs västkusten. Den finns även i sötvattensområden i Norrland, Svealand och Götaland.

Hur ser fisken sik ut?

Den långsträckta kroppen är täckt med relativt stora fjäll och sidorna är ljust silverfärgad medan ryggen är svart. Ryggfenan är lång och har en spetsig framkant. Den är som övriga fenor mörk. Siken har som alla laxartade fiskar en fettfena på bakre delen av ryggen.

Vad är det för skillnad på sik och siklöja?

Siklöjan är en ganska liten laxfisk. Den kan förväxlas med småsik, men går att skilja genom att siklöjan har underbett. Den finns i djupa sjöar och längs kusten i norra Östersjön. ... På hösten vandrar den till kusten för att leka vid sand- och grusbottnar där äggen sjunker till botten och kläcks nästkommande vår.

Vad nappar sik på?

Den går både att pimpla och meta. Vi kommer dock här bara att ta upp mete efter sik. I åar söderöver så fiskar man siken på hösten precis när den går upp och leker. Men bäst i skärgården brukar det bli när temperaturen i vattnet börjar nå lite över 2-3 grader.

Vad är sik för fisk?

Sik (Coregonus maraena) Siken är en laxfisk. Den förekommer i många olika former och det tvistas om hur många arter de egentligen utgör, eftersom den har mycket varierande kroppsform och lekplatser. Vissa sikar är planktonätare hela livet , andra övergår till att äta bottendjur och ibland blir siken också fiskätande.

Hur får man sik?

Ett 30 grams sänke brukar vara lagom och krokarna måste anpassas efter sikens små och sköra munnar. Henrik rekommenderar krok i storlek 8-10, och att de agnas med lövmask i god kondition. – Byt gärna mask ofta om fisket går segt. Siken tycks gilla när det rör sig på kroken.

Kan man äta sik?

Sik är en delikatess som kan stekas, kokas, gravas, och rökas som andra laxfiskar.

Får man fiska sik i Vänern?

Sik i sötvatten fiskas huvudsakligen i Vänern och Vättern. Arten förekommer dock även i Mälaren och Hjälmaren, men eftersom dessa sjöar är grundare och mer näringsrika har siken svårare att hävda sig konkurrensmässigt. Fångsten i yrkesfisket i Hjälmaren och Mälaren kan vara som mest hundra kilogram per år.

Hur stor är en siklöja?

Siklöjan kan bli 12–14 år och vanligen 15–20 cm, sällan över 30 cm. Siklöjan i Mälaren är betydligt större än i Vänern och Vättern.

Vad fiskar man i Vänern?

Vänern är landets mest betydelsefulla sjö för yrkesfisket och idag finns omkring 80 yrkesfiskare i Vänern. Vanligen fångar yrkesfiskarna sik, öring, gädda och gös med bottensatta nät. Lax fångas med flytnät.