:

Vad krävs för att söka svenskt medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att söka svenskt medborgarskap?
 2. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?
 3. Vad är mitt medborgarskap?
 4. Vad krävs för uppehållsrätt?
 5. Hur blir man svensk?
 6. Hur får man reda på om någon är svensk medborgare?
 7. Hur vet man om man är finsk medborgare?

Vad krävs för att söka svenskt medborgarskap?

Ansök om medborgarskap – för dig som är vuxen

 • ha fyllt 18 år.
 • kunna styrka din identitet (läs mer om styrkt identitet)
 • ha uppfyllt kraven för hemvist vilket innebär att du ska ha bott i Sverige en viss tid (läs mer om kraven för hemvist)
 • ha levt ett skötsamt liv i Sverige (läs mer om ett skötsamt liv)

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

En ansökan om svenskt medborgarskap kostar 1 500 kronor. Du ska skicka med ett kvitto som visar att avgiften är betald.

Vad är mitt medborgarskap?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. ... Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Vad krävs för uppehållsrätt?

Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Hur blir man svensk?

När du har bott i Sverige under några år kan du ansöka om svenskt medborgarskap. Här kan du läsa om hur du ansöker för dig själv och dina barn.

Hur får man reda på om någon är svensk medborgare?

I folkbokföringsregistret registreras bland annat uppgifter om ditt medborgarskap. Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis när du flyttar till Sverige från ett annat land, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Hur vet man om man är finsk medborgare?

Finskt medborgarskap får man antingen automatiskt när man föds eller genom anmälan eller ansökan. ... I lagen anges också finska medborgares rättigheter och skyldigheter. Migrationsverket beslutar om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.