:

Vad kännetecknar en mask?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kännetecknar en mask?
  2. Hur lever masken?
  3. Vad är maskar gjorda av?
  4. Vilken djurgrupp tillhör mask?
  5. Hur lever daggmasken?
  6. Hur förökas maskar?

Vad kännetecknar en mask?

Masken är segmenterad och munhålan sträcker sig vanligtvis över det första eller de två första segmenten. Efter munhålan kommer svalget, matstrupe, kräva, muskelmage (vanligtvis) och sedan själva tarmen. Svalget fungerar som en sugpump som drar in föda i masken. Svalget utsöndrar även slem.

Hur lever masken?

Maskar saknar skelett och lever ofta som nedbrytare eller parasiter. De flesta arter andas genom huden och är beroende av fuktiga miljöer. Somliga lever till och med under vatten.

Vad är maskar gjorda av?

Maskar[redigera | redigera wikitext] I vardagsspråket menar man ofta nog daggmask, till exempel i uttrycket sätta mask på kroken, men "maskar" utgör en lång rad stammar av ryggradslösa djur där det enda som förenar dem är deras "maskliknande" utseende trots att de inte är nära släkt.

Vilken djurgrupp tillhör mask?

Mask eller larv? Ofta menar man kanske daggmask, en grupp som hör till ringmaskarna, men man kan också höra att ovälkomna gäster i svamp- eller fruktkorgen kallas för maskar.

Hur lever daggmasken?

De flesta daggmaskar lever i jord, men ett par arter är mer eller mindre bundna till vatten – inte minst "sumpdaggmasken" som är vanlig i bäckar och åar. Jorden måste vara fuktig, så att maskens hud inte torkar ut. Samtidigt andas masken genom huden och tar upp syre från den luft som normalt fyller maskgångarna.

Hur förökas maskar?

Daggmaskarna är så kallade hermafroditer. Detta innebär att en mask är både hanne och hona på en gång. Två maskar befruktar dock varandra vid parningen. ... Äggen och spermierna hamnar inuti en liten blåsa, en kokong, som maskarna bildar.