:

Hur andas tonfiskar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur andas tonfiskar?
  2. Hur andas olika djur?
  3. Har ålar lungor?
  4. Hur är lungan anpassad till att så effektivt som möjligt sköta Gasutbytet?
  5. Vilka djurgrupper andas med lungor?
  6. Hur blir ålar till?

Hur andas tonfiskar?

Till ytan utgör fiskens gälar en rätt stor del av barriären mellan fiskens inre och den omgivande vattenmiljön. Gälarna har många uppgifter. Den viktigaste är gasutbytet mellan vattnet och blodomloppet eller andningen. I gälarna överförs syre från vattnet till blodet och koldioxiden från blodet till vattnet.

Hur andas olika djur?

Gälar[redigera | redigera wikitext] Gälar är andningsorgan som finns hos vattenlevande djur som blötdjur, kräftdjur, insekter, fiskar och groddjur. Gälarna skyddas av ett eller flera så kallade gällock. Hos fiskar består gällocken av ben- eller broskbitar som skyddar gälarna.

Har ålar lungor?

Den vanliga ålen (Anguilla anguilla) saknar helt anatomiska anpassningar och använder framför allt huden, men även gälarna, vid luftandning. Den använder också syre som finns i simblåsan. Ett fåtal nu levande fiskar har riktiga lungor, det vill säga samma luftandningsorgan som landryggradsdjuren.

Hur är lungan anpassad till att så effektivt som möjligt sköta Gasutbytet?

Lungblåsorna är omgivna av ett tätt nätverk av lungkapillärer, hårfina blodkärl med tunna väggar som leder blodet förbi alveolernas tunna membran. Här tar blodet upp syre från inandningsluften och avger samtidigt den koldioxid som bildats vid ämnesomsättningen i kroppens celler.

Vilka djurgrupper andas med lungor?

Enkla lungor finns hos vissa ryggradslösa djur (t. ex. lungsnäckor och spindlar), men framför allt används lungor av ryggradsdjur, dvs. enstaka fiskarter samt groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.

Hur blir ålar till?

Alla europeiska ålar föds i Sargassohavet. De vuxna europeiska ålarna återvänder till Sargassohavet för att leka. Så kallas det när fiskar förökar sig. När ål-larverna kläckts driver de under flera år med havsströmmarna till Euro- pas kuster.