:

Vad behövs för att en T-cell blir aktiverad?

Innehållsförteckning:

  1. Vad behövs för att en T-cell blir aktiverad?
  2. Hur fungerar T hjälparceller?
  3. Hur aktiveras T lymfocyter?
  4. Hur aktiveras de olika lymfocyterna?
  5. Vad är cytotoxiska T-celler?

Vad behövs för att en T-cell blir aktiverad?

För att en T-cell ska känna igen ett antigen krävs en antigenpresenterande cell (APC). T-celler tillhör immuncelltypen lymfocyter, och kan skiljas från andra lymfocyter som B-celler och NK-celler, genom att de har en särskild receptor på sin cellyta.

Hur fungerar T hjälparceller?

Hjälpar-T-celler samverkar t e x med B-celler för att producera antikroppar mot tymusberoende antigen och med andra undergrupper av T-celler för att utlösa en rad olika cellförmedlade immunreaktioner.

Hur aktiveras T lymfocyter?

T-hjälparceller uttrycker i sin tur receptorer på sin yta. En T-hjälparcell kan ha receptorer med specificitet för det peptidfragment som är bundet till MHC-klass II-komplexet på exempelvis dendritiska celler, något som resulterar i att T-hjälparcellen aktiveras.

Hur aktiveras de olika lymfocyterna?

En B-cell som bundit till en främmande mikrob fungerar som en antigenpresenterande cell genom att den visar upp mikroben för T-hjälparceller som därmed aktiveras vilket innebär att fler CD40-ligander uttrycks på T-hjälparcellen och produktion av cytokiner.

Vad är cytotoxiska T-celler?

Mördar-T-celler, cytotoxiska T-celler eller CD8+ T-celler är en subtyp av T-lymfocyter, som en typ av vita blodkroppar och utgör en del av människokroppens försvar mot virus och bakterier som utnyttjar kroppens celler för sin livscykel.