:

Hur farligt är det med hjärtflimmer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur farligt är det med hjärtflimmer?
 2. Vad menas med hjärtflimmer?
 3. Vad gör man åt förmaksflimmer?
 4. Kan man leva som vanligt med hjärtflimmer?
 5. Kan man dö av hjärtflimmer?
 6. Vad är orsaken till hjärtflimmer?
 7. Vad är det för skillnad på hjärtflimmer och förmaksflimmer?
 8. Kan hjärtflimmer försvinna?
 9. Hur ser man förmaksflimmer på EKG?
 10. Vad är hjärtflimmer och förmaksflimmer?
 11. Vad är avvikelser i hjärtats rytm?
 12. Vad är förmaksflimmer med hög hjärtfrekvens?

Hur farligt är det med hjärtflimmer?

Kroppen och hjärtat klarar av förmaksflimmer, men det finns en ökad risk för blodpropp och stroke. Därför kan du behöva behandling. Många som får förmaksflimmer behöver få vård på sjukhus.

Vad menas med hjärtflimmer?

Kammarflimmer. Flimmer i hjärtats kamrar, eller ventrikelflimmer (VF), uppträder oftast vid akut hjärtinfarkt och är den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp och död. Vid kammarflimmer är både den elektriska och mekaniska funktionen i oordning och inget blod pumpas ut från hjärtat.

Vad gör man åt förmaksflimmer?

Det kan vara till exempel en hjärtinfarkt, en skada på klaffarna eller en hjärtsjukdom som orsakats av högt blodtryck som ligger bakom förmaksflimret. Även sjukdomar som inte sitter i hjärtat kan orsaka förmaksflimmer indirekt, som diabetes, sköldkörtelstörningar, alkoholberoende och lungsjukdomar.

Kan man leva som vanligt med hjärtflimmer?

Hjärtat arbetar oftast inte effektivt, vilket gör det lättare att bli andfådd och orkeslös. Det är också en sjukdom som ger osäkerhet, oro och en benägenhet att begränsa sitt liv. Tyvärr finns det många personer med förmaksflimmer som trots att de får en god behandling inte alls mår bra.

Kan man dö av hjärtflimmer?

Hur farligt är förmaksflimmer? Det finns studier som visar att risken att i förtid är klart förhöjd vid förmaksflimmer. Orsaken till detta är inte känd till fullo men förklaras delvis av en ökad förekomst av hjärtsvikt, stroke och hjärtstillestånd.

Vad är orsaken till hjärtflimmer?

Orsaken till förmaksflimmer är tyvärr till stora delar okänt. Det finns flera riskfaktorer för utveckling av förmaksflimmer såsom högt blodtryck, hjärtsvikt, sjukdom i någon av hjärtklaffarna och rubbningar i hormonbalansen men i många fall finns ingen synbar förklaring.

Vad är det för skillnad på hjärtflimmer och förmaksflimmer?

Förmaksflimmer, som ofta kallas hjärtflimmer, är en rubbning i hjärtats rytm som gör att rytmen blir oregelbunden, ofta är också pulsen högre än vid normal hjärtrytm.

Kan hjärtflimmer försvinna?

Ibland går förmaksflimret över av sig själv, paroxysmaltflimmer, men ofta behöver flimret konverteras med mediciner eller genom en sk elkonvertering och benämns dåpersisterande. En ytterligare variant av förmaksflimmer är den kroniska formen då det inte är möjligt eller meningsfullt att återfå normal rytm igen.

Hur ser man förmaksflimmer på EKG?

På en EKG-skrivare ritas sedan en kurva som visar hjärtats elektriska aktivitet. Man kan även använda någon form av långtidsregistrering för att ställa diagnos. EKG visar om hjärtat går i normal rytm (sinusrytm) eller om det går i förmaksflimmer.

Vad är hjärtflimmer och förmaksflimmer?

 • Hjärtflimmer och förmaksflimmer. Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer normal rytm. Hjärtat slår för fort, för långsamt eller oregelbundet.

Vad är avvikelser i hjärtats rytm?

 • Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller fortledning och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Vad är förmaksflimmer med hög hjärtfrekvens?

 • Vid förmaksflimmer med mycket hög hjärtfrekvens ökar risken för att utveckla en form av hjärtsvikt som kallas takykardi-kardiomyopati. Dessutom kan hög hjärtfrekvens leda till blodtrycksfall och syrebrist i hjärtmuskeln som kan leda till livshotande kammarrusning.