:

Hur Aktivitetsrapporterar man?

Innehållsförteckning:

  1. Hur Aktivitetsrapporterar man?
  2. När kan man Aktivitetsrapportera?
  3. Hur många jobb ska jag söka för att aktivitetsrapporten ska bli godkänd?
  4. Hur får man aktivitetsstöd?
  5. Kan inte ta arbete a-kassa?
  6. När kan jag ansöka om a kassa?

Hur Aktivitetsrapporterar man?

Du ska skicka in din aktivitetsrapport för föregående månad, tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. Det är viktigt att den är inkommen till oss senast den 14:e. Det betyder att du som skickar in din aktivitetsrapport via post behöver göra det i god tid innan den 14:e varje månad.

När kan man Aktivitetsrapportera?

Det ska du göra mellan den 1:a och 14:e i varje månad. Logga in på arbetsförmedlingen.se och rapportera vilka jobb du har sökt och alla andra aktiviteter som du genomfört för att få ett jobb.

Hur många jobb ska jag söka för att aktivitetsrapporten ska bli godkänd?

Det går inte att säga ett exakt antal jobb du måste söka för att behålla a-kassan. Det handlar snarare om att du ska visa att du aktivt sökt jobb, gått på jobbintervjuer och deltagit i aktiviteter som rekryteringsträffar och jobbsökarkurser.

Hur får man aktivitetsstöd?

När du har blivit inskriven i något av våra program, ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Där kan du också läsa mer om hur du ansöker och när pengarna betalas ut.

Kan inte ta arbete a-kassa?

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du kunna ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till någon ersättning från oss. Du ska rapportera kan inte ta arbete på tidrapporten de dagar du inte kan eller vill arbeta.

När kan jag ansöka om a kassa?

Du måste vara helt arbetslös och ha varit inskriven hos oss under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös. Tänk på att ansöka innan du reser. Du ansöker hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.