:

Hur farligt är lungcancer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur farligt är lungcancer?
 2. Hur känns tumör i lungan?
 3. Hur går en lungcancer operation till?
 4. Hur lång tid lungcancer?
 5. Hur farligt är lunginflammation?
 6. Hur känns metastaser i lungan?
 7. Hur länge kan man leva med metastaser?
 8. Vad är olika typer av lungcancer?
 9. Varför är lunginflammation symtom vid lungcancer?
 10. Vilka stadier av lungcancer delas in?
 11. Vilken metod botar flest patienter med lungcancer?

Hur farligt är lungcancer?

Dödligheten i lungcancer 2019 var i åldersgruppen 85 år och äldre 198 dödsfall per 100 000 invånare, i åldersgruppen 65– dödsfall per 100 000 invånare och i åldersgruppen 45–64 år 19 dödsfall per 100 000 invånare (figur 2).

Hur känns tumör i lungan?

Andfåddhet. Andfåddhet i vila eller vid lätt ansträngning kan vara ett symtom på lungcancer. Andfåddheten beror då på förträngningar i luftvägarna som gör det svårare att andas. Avmagring, aptitlöshet och trötthet är symtom som brukar komma sent i sjukdomen.

Hur går en lungcancer operation till?

Vid primär lungcancer väljer man oftast att ta bort hela den lunglob som tumören sitter i (lobektomi). Detta minskar risken för att tumören kommer tillbaka, jämfört med om man skulle ta bort bara själva tumören och det närmaste området runt omkring.

Hur lång tid lungcancer?

Tyvärr är återfall vanligt, bara cirka 15 procent överlever längre än fem år. Men patienter med en bortopererad lunga kan leva mycket länge, om än med minskad arbetskapacitet, och dö av annan orsak än cancer. Är cancern spridd är läget sämre, och då är det svårt eller till och med omöjligt att operera.

Hur farligt är lunginflammation?

De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad. En lunginflammation orsakas oftast av bakterier eller virus. Det är oftast barn under två år och äldre personer som får lunginflammation. För dig som är över 65 år eller har en sjukdom som påverkar immunförsvaret kan sjukdomen bli särskilt allvarlig.

Hur känns metastaser i lungan?

Hosta som inte upphör, ibland blodiga upphostningar. Andfåddhet. Luftvägsinfektioner. Vätskeansamling i utrymmet mellan bröstkorgen och lungorna (lungsäcken) som kan orsaka andnöd, värk i bröstkorgen, obehag och tyngdkänsla.

Hur länge kan man leva med metastaser?

Behandling av levermetastaser Efter leverresektion p g a metastaser lever, i de flesta undersökningar, cirka 30% av patienterna efter fem år. Femårsöverlevnaden av patienter opererade på Sahlgrenska efter 1990 är 40%, och majoriteten av dessa patienter är botade från sin sjukdom.

Vad är olika typer av lungcancer?

 • Olika former av lungcancer. Det finns olika typer av lungcancer. Indelningen bygger på cancercellernas utseende och ursprung. De två stora huvudgrupperna är småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Till den icke-småcelliga räknas adenocarcinom och skivepitelcancer.

Varför är lunginflammation symtom vid lungcancer?

 • Lunginflammation med feber, frysningar och svettningar är ibland symtom vid lungcancer. Orsaken brukar vara att tumören har vuxit in i ett luftrör så att det täppts igen och blivit inflammerat.

Vilka stadier av lungcancer delas in?

 • Lungcancer delas in i fyra olika stadier: 1 Stadium I är en begränsad tumör som inte spridit sig utanför lungan eller luftrören. 2 Vid stadium II och III är även lymfkörtlar angripna. 3 Stadium IV betyder att cancern är spridd med metastaser i andra organ.

Vilken metod botar flest patienter med lungcancer?

 • Operation är den metod som botar flest patienter med lungcancer. Även strålbehandling kan användas i botande syfte ensamt eller tillsammans med cytostatika. Strålbehandling har speciell betydelse vid tillfällen då det är olämpligt att operera, till exempel vid dåligt allmäntillstånd, och ges då med höga doser.