:

Hur aktiverar man stavningskontroll i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur aktiverar man stavningskontroll i Word?
 2. Hur sätter man på stavningskontroll?
 3. Hur tar man bort felstavning i Word?
 4. Varför rättar inte Word?
 5. Hur får man igång rättstavning i Word?
 6. Hur tar man bort stavningskontroll?
 7. Hur sätter man på Autocorrect Word?
 8. Hur kan man rätta sin text?
 9. Varför blir allt Rödmarkerat i Word?
 10. Hur man ändrar språk i Word?

Hur aktiverar man stavningskontroll i Word?

Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll, avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver och klicka på OK. Om du vill aktivera stavningskontrollen igen gör du på samma sätt fast nu markerar du kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Hur sätter man på stavningskontroll?

Du kan lägga till ord i ordlistan så att Dokument inte markerar dem som felstavade.

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka på Stavningskontroll längst upp till vänster. . En ruta öppnas i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Lägg till i ordlista om du vill lägga till ett ord som visas i stavningskontrollen i ordlistan.

Hur tar man bort felstavning i Word?

Så här gör du:

 1. Markera texten där du vill inaktivera stavnings kontrollen eller tryck på CTRL + A för att markera hela dokumentet.
 2. Klicka på Editorpå fliken Granska och klicka sedan på Ange redigerings språk.
 3. I rutan språk klickar du på kontrol lera inte stavning eller grammatikoch klickar sedan på OK.

Varför rättar inte Word?

Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. Klicka på Språkverktyg i dialogrutan Word-alternativ. Kontrollera att kryssrutan Kontrollera stavning när du skriver är markerad i avsnittet När stavning och grammatik korrigeras i Word. Kontrollera att alla kryssrutor är avmarkerade i avsnittet Undantag för.

Hur får man igång rättstavning i Word?

Aktivera och inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar > Stavning och grammatik.
 2. I dialogrutan Stavning och grammatik under Stavning, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Hur tar man bort stavningskontroll?

Stavningskontrollera ditt dokument

 1. Öppna appen Google Dokument .
 2. Öppna ett dokument.
 3. Tryck på Redigera .
 4. Tryck på Mer uppe till höger. Stavningskontroll.
 5. Stavningsförslag visas längst ner: Tryck på Ändra om du vill ändra till en föreslagen stavning. ...
 6. Tryck på Stäng. för att dölja stavningskontrollen.

Hur sätter man på Autocorrect Word?

Aktivera och inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar > Stavning och grammatik.
 2. I dialogrutan Stavning och grammatik under Stavning, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Hur kan man rätta sin text?

Öppna texten du vill korrigera med vårt verktyg; Välj det område du vill korrigera och kopiera det med CTRL + C; Klistra in texten i Corrector med CTRL + V; Klicka på “Kontrollera text” för att köra korrigeringen.

Varför blir allt Rödmarkerat i Word?

Allt innehåll med vuxet tema eller som på annat sätt är olämpligt för en community-webbplats. Alla bilder, länkar eller diskussioner som anknyter till nakenhet. Allt beteende som är förolämpande, oförskämt, vulgärt, skändande eller respektlöst.

Hur man ändrar språk i Word?

Konfigurera Office-språk för nya Office-versioner

 1. I valfri Office-app väljer du Arkiv > Alternativ > Språk.
 2. Kontrollera att det visningsspråk som du vill använda i Office finns med i Visningsspråk i Office.
 3. Välj det språk du vill använda och välj sedan Ange som önskad.