:

Kan inte aktivera Hitta min iPhone?

Innehållsförteckning:

 1. Kan inte aktivera Hitta min iPhone?
 2. Hur sätter jag på min iPhone?
 3. Hur startar man upp en ny iPhone?
 4. Hur Tvångsstartar man en iPhone?
 5. Var hittar jag iOS Inställningsassistenten?
 6. Hur startar jag min nya iPhone 12?
 7. Hur starta om iPhone 12?

Kan inte aktivera Hitta min iPhone?

Så här aktiverar du Hitta på din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på ditt namn och sedan på Hitta.
 3. Aktivera Dela min plats om du vill att vänner och familj ska veta var du är.
 4. Tryck på Hitta min [enhet] och slå sedan på Hitta min [enhet].

Hur sätter jag på min iPhone?

Slå på och ställa in iPhone

 1. Håll in sidoknappen eller vilo-/väckningsknappen (beroende på modell) tills Apples logotyp visas. Om iPhone inte slås på kanske du måste ladda batteriet. ...
 2. Gör något av följande: Tryck på Ställ in manuellt och följ installationsanvisningarna på skärmen.

Hur startar man upp en ny iPhone?

Starta enheten Tryck på och håll ned enhetens strömknapp tills du ser Apple-logotypen. ”Hej” visas på flera språk. Följ stegen för att komma igång. Om du är blind eller har nedsatt syn kan du slå på VoiceOver eller Zoom från välkomstskärmen. När du blir tillfrågad väljer du språk.

Hur Tvångsstartar man en iPhone?

Gör följande om du behöver tvinga iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 eller iPhone 13 att starta om: Tryck på volymhöjningsknappen och släpp den snabbt igen och tryck på volymsänkningsknappen och släpp den snabbt. Håll sedan in sidoknappen. Släpp knappen när Apples logotyp visas.

Var hittar jag iOS Inställningsassistenten?

Ställ in avancerade nätverksinställningar i iOS Inställningsassistent

 1. På välkomstskärmen trycker du på hemknappen eller sveper uppåt.
 2. Välj ett språk.
 3. Välj ett land eller en region.
 4. Välj Ställ in manuellt från Snabbstartsskärmen.

Hur startar jag min nya iPhone 12?

Starta om din iPhone

 1. Tryck och håll ned någon av volymknapparna och sidoknappen tills reglaget för avstängning visas.
 2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av. ...
 3. Håll sidoknappen intryckt (på höger sida av din iPhone) tills du ser Apple-logotypen för att starta din enhet igen.

Hur starta om iPhone 12?

Gör följande om du behöver tvinga iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 eller iPhone 13 att starta om: Tryck på volymhöjningsknappen och släpp den snabbt igen och tryck på volymsänkningsknappen och släpp den snabbt. Håll sedan in sidoknappen. Släpp knappen när Apples logotyp visas.