:

Hur kan en argumenterande text se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan en argumenterande text se ut?
 2. Hur kan man börja ett motargument?
 3. Vad kan man skriva en debattartikel om?
 4. Vad kan man skriva om i en argumenterande tal?
 5. Vad är huvudsyftet med en argumenterande text?
 6. Hur avslutar man en argumenterande tal?
 7. Hur skriver man ett motargument i en debattartikel?
 8. Hur ska man skriva en debattartikel?
 9. Vad debattartikel?
 10. Vad ska man tänka på när man debatterar?

Hur kan en argumenterande text se ut?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Hur kan man börja ett motargument?

Ett sätt är att presentera motargumenten för sig och förargumenten för sig. Ett annat är att saxa för- och motargument: "Å ena sidan... å andra sidan". Oavsett hur du lägger upp dispositionen i övrigt är det bra att börja med att bemöta motståndarens argument och sedan gå över till dina egna argument.

Vad kan man skriva en debattartikel om?

DebattartikelnS Struktur En debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. I slutet av artikeln upprepar man sin tes och uppmanar till handling.

Vad kan man skriva om i en argumenterande tal?

Tips på ämnen för argumenterande tal?

 • Argumentera för en metod för att lösa konflikten i Jemen/Burma.
 • Strängare förbud mot att dumpa plast i haven.
 • Bör EU ha gemensamma yttre gränskontroller?
 • Världen blir från en övergripande synvinkel allt bättre.
 • Bör vi läsa mer böcker?
 • Ny uppkörning för personer som förnyar körkortet.

Vad är huvudsyftet med en argumenterande text?

Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten. En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak.

Hur avslutar man en argumenterande tal?

Avsluta med ett pathos-argument för att väcka både välvilja och empati (medkänsla). Ingjut hopp om förbättring och sprid en känsla av positiv förändring. Gör en kort sammanfattning av dina argument, i synnerhet ditt ethos-argument eftersom det är ditt starkaste och avsluta med en vädjan till läsarens samvete.

Hur skriver man ett motargument i en debattartikel?

I många debattartiklar presenterar även debattören motargument till sin egen tes som sedan bemöts. På så vis låter man en tänkt motståndare få komma till tals samtidigt som man stärker den egna argumentationen. Motargumentet brukar man lägga in mellan det andra och tredje argu- mentet.

Hur ska man skriva en debattartikel?

En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Det är huvudsyftet till hela din debattartikel och du kommer att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt.

Vad debattartikel?

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstid- ningar, men förekommer även i fackpress, på bloggar och andra sajter.

Vad ska man tänka på när man debatterar?

Vad gör en bra debattör?

 1. Starka, trovärdiga argument. ...
 2. Lyssna på din motståndare och koppla det du säger till vad han/hon har sagt i sina argument. ...
 3. Använd talspråk men inget slang eller engelska ord (om de inte är en del av det svenska språket).