:

Hur räknar man med negativa tal?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man med negativa tal?
 2. När börjar man med negativa tal?
 3. Kan två negativa tal ha differensen?
 4. Vad händer om man subtraherar två negativa tal?
 5. Hur räknar man tal?
 6. Varför blir två minus Plus?
 7. Är 0 större än?
 8. Varför blir två minus plus?
 9. När man subtraherar tar ett tal minus ett annat är resultatet en?
 10. När använder vi addition och subtraktion då negativa tal är inblandade?
 11. När ska vi dividera med negativa tal?
 12. Hur multiplicerar man ett negativt tal och ett positivt tal?

Hur räknar man med negativa tal?

Multiplikation och division Regel 2: Om man multiplicerar två negativa tal, blir produkten positiv. Nu är det två negativa tal som multipliceras och då tar minustecknen ut varandra och svaret blir positivt. där a och b är positiva tal (-a och -b är alltså negativa tal).

När börjar man med negativa tal?

Tal som är mindre än 0 kallas för negativa tal. På en termometer är plusgrader positiva tal och minusgrader negativa tal. När det är varmare än 0 grader är det plusgrader, exempelvis om det är 15 °C i vattnet.

Kan två negativa tal ha differensen?

Att subtrahera ett negativt tal är detsamma som att addera det motsatta talet. På tallinjen kan subtraktion mellan två termer ses som att man vill bestämma avståndet mellan de två termerna. Om den första termen är större än den andra så blir differensen positiv. Om det är tvärtom så blir differensen negativ.

Vad händer om man subtraherar två negativa tal?

Subtrahera negativa tal Vi vill också veta vad som händer när vi subtraherar ett negativt tal. Att subtrahera är att se hur stor skillnaden, differensen, är mellan två tal. Om vi har ett positivt tal och subtraherar ett negativt tal, då kommer skillnaden att bli större än om vi subtraherat ett positivt tal.

Hur räknar man tal?

Man har bestämt att multiplikation och division alltid ska komma före addition och subtraktion. Ibland kan man dock ha uträkningar där man vill utföra addition eller subtraktion innan en multiplikation eller division, och för att visa detta så sätter man in det man vill ska räknas först i en parentes.

Varför blir två minus Plus?

Lika tecken ger positivt svar. Plus gånger minus ger minus. ... Alltså två minustecken bredvid varandra blir plus. Eleven minns ofta detta mycket väl och gör sedan sällan fel då den räknar subtraktion med negativa tal.

Är 0 större än?

Negativa tal[redigera | redigera wikitext] Negativa tal kallas inom matematiken sådana tal som är mindre än noll (0). De tal som är större än 0 kallas positiva tal. Talet 0 självt är varken negativt eller positivt.

Varför blir två minus plus?

Lika tecken ger positivt svar. Plus gånger minus ger minus. ... Alltså två minustecken bredvid varandra blir plus. Eleven minns ofta detta mycket väl och gör sedan sällan fel då den räknar subtraktion med negativa tal.

När man subtraherar tar ett tal minus ett annat är resultatet en?

Subtraktion av negativa tal Med detta menas att addition av ett positivt tal ger en addition, men även subtraktion av ett negativt tal ger en addition. Ibland uttrycks detta lite slarvigt som att ”teckenföljden minus minus ger plus” vid exempelvis beräkning av differensen $3-\left(-2\right)=3+2$ .

När använder vi addition och subtraktion då negativa tal är inblandade?

 • När vi använder addition och subtraktion då negativa tal är inblandade, så är det vissa saker som vi bör hålla i minnet. När vi lägger till (adderar) något positivt tal, då rör vi oss åt höger längs tallinjen. När vi drar ifrån (subtraherar) något positivt tal, då rör vi oss åt vänster längs tallinjen.

När ska vi dividera med negativa tal?

 • Division med negativa tal. När vi ska dividera med negatival tal gäller räkneregler som liknar dem för multiplikation med negativa tal. Om vi har en kvot där det ena talet är positivt och det andra talet är negativt, då kommer kvoten att bli negativ.

Hur multiplicerar man ett negativt tal och ett positivt tal?

 • För multiplikation finns det två enkla regler: Regel 1: Om man multiplicerar ett negativt tal och ett positivt tal, blir produkten negativ: (− 3) ⋅ 4 = − 12 3 gånger 4 är ju 12, men eftersom vi har ett positivt och ett negativt tal blir svaret negativt och alltså -12.