:

Vilka regler gäller för flaggning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka regler gäller för flaggning?
 2. Kan man alltid flagga?
 3. Får man ha svenska flaggan uppe dygnet runt?
 4. Vad får man inte göra med svenska flaggan?
 5. Vilka dagar flaggar man?
 6. Kan man få böter om man inte tar ner flaggan?
 7. Får svenska flaggan hänga uppe över natten?
 8. Får man flagga på midsommarafton?
 9. Varför Tretungad flagga?
 10. Varför får man inte ha svenska flaggan uppe?
 11. När sker flaggning på halv stång?
 12. Hur ska flaggan användas i Sverige?
 13. Vilken längd bör en flagga ha?

Vilka regler gäller för flaggning?

 • Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00.
 • Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan klockan 09.00.
 • Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, senast klockan 21.00.
 • Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Kan man alltid flagga?

Utöver våra allmänna flaggdagar kan du naturligtvis ha dina egna flaggdagar och du kan givetvis flagga närhelst du så vill och känner för det! Flaggan bör hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00. ... Flagga hellre än att låt bli, även om du inte kan följa tiderna full ut!

Får man ha svenska flaggan uppe dygnet runt?

När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. ... På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och sedan halas ned. Fritidsbåtar får föra svensk flagga alla tider på dygnet när de är under gång.

Vad får man inte göra med svenska flaggan?

Gällande förstörandet av en flagga bränner man inte flaggorna i dag. Man bör inte heller slänga en flagga. Klipper man ner flaggan till endast blå resp gula tygbitar är det inte längre en flagga och då kan man kasta delarna.

Vilka dagar flaggar man?

Flaggdagar

 • 1 januari – nyårsdagen.
 • 28 januari – konungens namnsdag.
 • 12 mars – kronprinsessans namnsdag.
 • Påskdagen.
 • 30 april – konungens födelsedag.
 • 1 maj.
 • Pingstdagen.
 • 29 maj – Veterandagen.

Kan man få böter om man inte tar ner flaggan?

Den bör halas ner vid solnedgång, eller som senast kl 21. Du bestämmer själv vilka dagar du vill flagga. ... Reglerna är inga lagar, så du kan inte få böter eller liknande om du skulle ha flaggan hissad hela sommaren.

Får svenska flaggan hänga uppe över natten?

Som ett allmänt rättesnöre brukar man säga att flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. ... Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten. Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

Får man flagga på midsommarafton?

Enligt gällande förordning hissas flaggan klockan 8 på morgonen och halas vid solnedgången, men senast klockan 21 på sommaren. Midsommaraftonen hissas flaggan klockan 18 och halas midsommardagen klockan 21.

Varför Tretungad flagga?

Tretungad örlogsflagga är enbart förbehållen kungahuset och försvarsmakten. Kungens och Drottningens flagga markeras med Stora riksvapnet infällt i korsets mitt, placerat på ett kvadratiskt vitt fält. Övriga medlemmar av Kungahuset har flagga med Lilla riksvapnet.

Varför får man inte ha svenska flaggan uppe?

Att flaggan inte ska vara hissad när det är mörkt ute är en princip som råder i många länder utav vördnadskäl. Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten.

När sker flaggning på halv stång?

 • Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen: Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum. Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas vid ordinarie tid.

Hur ska flaggan användas i Sverige?

 • Sveriges flagga tillhör alla oss som bor i Sverige och som nationalsymbol ska flaggan förstås behandlas med respekt. Här hittar du grundläggande regler för hur du använder flaggan. När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt.

Vilken längd bör en flagga ha?

 • En flaggas storlek bör anpassas efter den flaggstång den hissas på. En tumregel är att flaggans längd bör vara cirka en fjärdedel av flaggstångens längd. Om flaggstången är mycket hög kan flaggan göras något mindre. Vid flaggning med flera flaggor skall samtliga flaggor ha samma storlek, det vill säga samma höjd.