:

Finns det öken i Afghanistan?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det öken i Afghanistan?
 2. Vad ligger Afghanistan?
 3. Vad är medellivslängden i Afghanistan?
 4. Vad är Afghanistan känd för?
 5. Vilka naturtillgångar har Afghanistan?
 6. Hur många pashtuner finns i Afghanistan?
 7. Vilka är Afghanistans grannländer?
 8. Vad tillverkas i Afghanistan?
 9. Vad försörjer sig Afghanistan på?
 10. När blev Afghanistan självständigt?
 11. Vad är gränsen till Afghanistan?
 12. Vad är Afghanistan i Asien?
 13. Hur många soldater skickades till Afghanistan?

Finns det öken i Afghanistan?

Längst i norr finns ett gräsbevuxet slättområde som delvis består av bördig lössjord. Ett relativt låglänt område i sydväst utgörs till stor del av öken och saltträsk. Det afghanska höglandet utgör en vattendelare mellan Central- och Sydasien och från detta rinner floder i alla riktningar.

Vad ligger Afghanistan?

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet. Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.

Vad är medellivslängden i Afghanistan?

Det afghanska folket är ungt – 45 procent av befolkningen beräknas vara under 15 år och medellivslängden är cirka 60 år.

Vad är Afghanistan känd för?

Etniskt sett består befolkningen framför allt av etniska pashtuner, tadzjiker, hazarer och uzbeker. Afghanistan är Asiens fattigaste land, helt beroende av utländskt bistånd och ett av världens mest korrupta länder. Afghanistans historia kan spåras mycket långt tillbaka i tiden.

Vilka naturtillgångar har Afghanistan?

Afghanistans främsta naturresurser är naturgas och olja. Landet har även en hel del järnmalm, koppar och en del andra mineraler, samt i de nordostliga provinserna en del skog. Det mesta av naturgasen konsumeras inom landet.

Hur många pashtuner finns i Afghanistan?

Deras antal uppskattats till minst 30 miljoner. Deras befolkningsandel har uppskattats till 15 procent i Pakistan och till 40–45 procent i Afghanistan.

Vilka är Afghanistans grannländer?

Afghanistan räknas till Central- asien. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan öster, Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr, och Kina allra längst i öster. Namnet Afghanistan betyder ”afghanernas land”.

Vad tillverkas i Afghanistan?

Afghanistan är världens överlägset största producent av opium, som är råvaran för att framställa heroin. Ungefär 80–90 procent av allt opium i världen odlas i Afghanistan. Över hälften av opiumet skördades i södra Afghanistan, det mesta i Helmandprovinsen. År 2017 odlades opium i 24 av landets 34 provinser.

Vad försörjer sig Afghanistan på?

De allra flesta afghaner försörjer sig på småskaligt jordbruk eller boskapsskötsel för det egna hushållet. Servicenäringar kopplade till den utländska närvaron i landet växte kraftigt mellan 20.

När blev Afghanistan självständigt?

 • Landet Afghanistan som vi känner det grundades år 1747, var under en del av 1800-talet brittiskt protektorat och blev självständigt år 1919. År 1979 invaderades landet av Sovjetunionen till stöd för en svag kommunistisk regering.

Vad är gränsen till Afghanistan?

 • Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien, Sydasien eller Mellanöstern. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr, och Kina allra längst i öster.

Vad är Afghanistan i Asien?

 • Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien. Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien, Sydasien eller Mellanöstern. Landet är bergigt och saknar kust.

Hur många soldater skickades till Afghanistan?

 • Sovjetunionen invaderade 1979 Afghanistan genom att skicka 25 000 soldater till landet. Detta blev startskottet till ett 10 år långt brutalt krig. De sovjetiska styrkorna ökade snabbt i storlek, till 100 000 soldater, och var militärt överlägsna det afghanska motståndet.