:

Finns nya uppgifter om läget för Aralsjön?

Innehållsförteckning:

  1. Finns nya uppgifter om läget för Aralsjön?
  2. Varför försvann Aralsjön?
  3. Varför torrlades Aralsjön?
  4. Hur ser tillståndet för Aralsjön ut idag?
  5. Är från Centralasien?
  6. Vilka är orsakerna till Aralsjöns uttorkning?
  7. Hur är klimatet vid Aralsjön?
  8. Vad hände med floderna Amu Darja och Syr Darja under Sovjetunionens ledning?
  9. Hur kan man rädda Aralsjön?
  10. Hur djup var Aralsjön?

Finns nya uppgifter om läget för Aralsjön?

Det är ännu oklart om Aralsjön verkligen kan räddas. Det finns olika uppfattningar om det. Samtidigt kan diskuteras om stabilitet i regionen över huvud taget är möjlig utan en stabilisering av sjöns tillstånd. Insatser måste göras på många olika områden.

Varför försvann Aralsjön?

Aralsjön får sitt vatten från ett stort avrinningsområde på över 1,8 miljoner kvadratkilometer (runt fyra gånger Sveriges yta). ... I relativa mått har tillförseln av vatten minskat med nästan 80 procent på grund av konstbevattningen. Detta är orsaken till Aralsjöns dramatiska minskning.

Varför torrlades Aralsjön?

b) Den västra delen av stora Aralsjön har hittills aldrig torrlagts, trots överutnyttjandet av vattnet. Det beror på att den ligger i en förkastningsspricka och därför är mycket djup. Men det finns exempel på andra sjöar och flodsystem som inte haft samma förutsättningar.

Hur ser tillståndet för Aralsjön ut idag?

Genom dessa avledningar av tillflödet, särskilt för odlingarna av bomull och ris, har sjön krympt drastiskt. Sedan 1960 (då sjön var världens fjärde största) har ytan minskat med 90 procent, volymen med 85 procent och nivån har sjunkit med 19 meter.

Är från Centralasien?

Centralasien består till större delen av stäpp och bergsområden, och den traditionella näringen har varit (ofta nomadiserande) boskapsskötsel. Från Centralasien har flera ryttarfolk (eurasiska nomader) kommit, bland annat hunner, mongoler och turkar. Den största språkgruppen i Centralasien är de turkspråk.

Vilka är orsakerna till Aralsjöns uttorkning?

Att miljögifter sprids hör samman med de omfattande bomullsodlingarna längs Amu-Darja i Uzbekistan och i norr längs floden Syr-Darja i Kazakstan. ... I dag når inte floderna dit, utan deras vatten används för att bevattna bomullsodlingarna. Detta är den direkta orsaken till Aralsjöns uttorkning.

Hur är klimatet vid Aralsjön?

Förr i tiden fanns sjön, som stabiliserade klimatet, men när den nu är i princip försvunnen blir somrarna hetare, och vintrarna kallare. Bomullsproduktionen kommer antagligen förr eller senare dränera Aralsjön helt och hållet på vatten.

Vad hände med floderna Amu Darja och Syr Darja under Sovjetunionens ledning?

Syr Darja rann ut i Aralsjöns norra ände, i sovjetrepubliken Kazakstan. Amu Darja rann ut i den södra änden av sjön, i Uzbekistan. Det tog många år att gräva de kanaler som skulle leda flodernas vatten till de framtida bomullsfälten, och det mesta vattnet läckte ut ur kanalerna på vägen.

Hur kan man rädda Aralsjön?

Nu försöker ett dammprojekt återskapa ett levande innanhav och på några år har man lyckats få vattennivån att stiga ett par meter. Det har gett hoppet tillbaka till fiskeindustrin. Bland annat exporteras fisk till Europa och det är inte omöjligt att i svenska butiker hitta gös som fångats i Aralsjön.

Hur djup var Aralsjön?

42 m Aral Sea/Max depth