:

Hur ser siklöja ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser siklöja ut?
  2. Vad gör man av siklöja?
  3. När fiskas siklöja?
  4. Vad kostar löjrom från Vänern?
  5. Finns det räkor i Vänern?
  6. Vad kostar Kalix löjrom?
  7. Kan man äta siklöja?

Hur ser siklöja ut?

Siklöja (Coregonus albula) Siklöjan är en ganska liten laxfisk. Den kan förväxlas med småsik, men går att skilja genom att siklöjan har underbett. Den finns i djupa sjöar och längs kusten i norra Östersjön. Den maximala livslängden är 10 år, men i områden med intensivt fiske blir fiskarna sällan så gamla.

Vad gör man av siklöja?

Siklöjan är en matfisk, ganska benig men god. Brukar ibland stekas i stora wokstekpannor och säljas på torg. I Finland brukar man göra en så kallad "Muikkukukko" (siklöjekaka) som är ett vanligt bröd med fyllning av siklöja. Man brukar även fritera hela små siklöjor i skorpmjöl.

När fiskas siklöja?

Vänern, Vättern och Mälaren I Vänern fiskas siklöja sedan slutet av 1960-talet i huvudsak för romberedning vilket innebär att fisket bedrivs under sen höst och tidig vinter när siklöjan leker.

Vad kostar löjrom från Vänern?

Man ska undvika att äta färsk löjrom som inte varit fryst. Priset för Vänerlöjrom ligger kring 2000 kr/kg till slutkund. Dock kan priset variera från dag till dag.

Finns det räkor i Vänern?

Nu kommer den till Vänern. Under förra året har Länsstyrelsen gjort inventeringar av tre hotade kräftdjur i landet. Hästskoräkan, linsräkan och spetssködbladfotingen har troligtvis sett likadana ut i 300 år och benämns därför som levande fossil.

Vad kostar Kalix löjrom?

Ni hittar mer fakta om Kalixlöjrom längre ner på sidan. Jämförspris: 3600 kr/kg.

Kan man äta siklöja?

Siklöja är en liten laxfisk och som alla laxfiskar en mycket bra matfisk. Den äts också i stor utsträckning i Finland. Naturligtvis borde vi i Sverige också kunna äta mer siklöja. En fisk utan miljögifter, med hög fetthalt och full med samma nyttiga ämnen som lax.