:

Finns det radon i siporex?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det radon i siporex?
 2. Kan det finnas radon i trähus?
 3. Finns det radon i berg?
 4. Hur vet jag om det är blåbetong?
 5. Finns det asbest i blåbetong?
 6. Är Ytong blåbetong?
 7. I vilka byggmaterial finns radon?
 8. Var finns radon i Skåne?
 9. Finns det radon i mitt område?
 10. Var finns det radon i Sverige?

Finns det radon i siporex?

Radon från byggnaden Den ånghärdade lättbetongen tillverkades och användes både i småhus och flerfamiljshus. ... Exempel på varumärken vars produkter tidigare tillverkades av blåbetong är Ytong och Durox, medan Siporex, som är vit, aldrig har haft något innehåll av alunskiffer och därför är ”radonfritt”.

Kan det finnas radon i trähus?

Det är nämligen just grundvattnet som kan innehålla radium. Från vissa byggmaterial. Men det är ändå få byggmaterial som innehåller så mycket radium att de kan avge några större mängder radon. Hus med mycket trämaterial är till exempel särskilt säkra eftersom trä knappt innehåller något radium.

Finns det radon i berg?

Radon är en gas som förekommer naturligt i mark och i berggrunden. Det är en s.k. ädelgas och ett grundämne med beteckningen Rn samt atomnummer 86 i det periodiska systemet.

Hur vet jag om det är blåbetong?

För att identifiera blå lättbetong bör man först mäta radonhalten i huset. Om mätningen visar förhöjda värden och huset är byggt under den aktuella tidsperioden () bör man anlita en radonkonsult som med en gammamätare kan särskilja eventuell blåbetong från andra byggnadsmaterial.

Finns det asbest i blåbetong?

Asbest lär du nog inte hitta i ett hus från -75. Blåbetong däremot är troligt om det är lättbetonghus. Blåbetong varierar väldigt mycket i strålning men är ofta lätt att "sanera". Är det högstrålande blåbetong kan det vara problem men ofta räker tapeter och målfärg.

Är Ytong blåbetong?

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggmaterial som började tillverkas 1929. ... Blåbetong salufördes bland annat av företaget Yxhult under varumärket Ytong. Man fortsatte att saluföra Ytong även efter 1975, men då bestående av vanlig lättbetong utan alunskiffer.

I vilka byggmaterial finns radon?

Radon från byggnadsmaterial

 • Radium i byggnadsmaterialet sönderfaller till radon, som diffunderar till inomhusluften.
 • Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, oftast i små mängder.
 • Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial.

Var finns radon i Skåne?

Områden som är högriskområden för markradon är områden med uranförande graniter på Vångaberget, Ivön och Nävlingeåsen. Kartan visar områden med risk för markradon. Risken är störst i de blåmarkerade områdena.

Finns det radon i mitt område?

Finns det områden där risken för hög radonhalt är högre? Ja. Respektive kommun bör ha en karta som visar var man bedömer en förhöjd risk för hög radonhalt på grund av markradon.

Var finns det radon i Sverige?

Höga halter påträffas främst i kvartsrika bergarter, som vissa graniter och pegmatiter, samt i alunskiffer. Alunskiffer, som är en sedimentär bergart, har använts för att tillverka så kallad blåbetong.