:

Vilka uppgifter är offentliga hos Kronofogden?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka uppgifter är offentliga hos Kronofogden?
 2. Är skulder hos Kronofogden offentliga?
 3. Är skuldsanering en offentlig uppgift?
 4. Vilka handlingar är sekretessbelagda?
 5. När registreras en skuld hos Kronofogden?
 6. Vem kan se mina skulder?
 7. Kan man se vem som har skuld hos Kronofogden?
 8. Hur tar man reda på om någon har skulder?
 9. Vem har begärt ut allmän handling?
 10. Vad är en skuldsanering?

Vilka uppgifter är offentliga hos Kronofogden?

 • Betalningsansvar för företag.
 • Vi utreder din/företagets ekonomi.
 • Mina inkomster och utgifter.
 • Utmäta lön eller egendom.
 • Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld.
 • Vad du får behålla i en löneutmätning.
 • Beslut om att du/företaget ska flytta.
 • Skatteåterbäringen kan gå till dina skulder.

Är skulder hos Kronofogden offentliga?

En skuld som har funnits hos oss för utmätning kan omfattas av sekretess. Då är uppgiften inte längre offentlig och vi lämnar inte ut den. Uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan också vara sekretessbelagda.

Är skuldsanering en offentlig uppgift?

Av 34 kap. 6 § OSL framgår det att sekretess gäller hos Kronofogden i ärenden om skuldsanering för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna röjs.

Vilka handlingar är sekretessbelagda?

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt.

När registreras en skuld hos Kronofogden?

Företag, myndigheter och privatpersoner som har ett krav mot någon kan ansöka om vår hjälp med att exempelvis få betalt (betalningsföreläggande). Är kravet korrekt, fastställer vi kravet och att du är skyldig att betala. Om du inte kan betala, registreras skulden i våra register.

Vem kan se mina skulder?

Har de startat någon form av indrivning eller utsökning vad gäller din skuld, gäller som huvudregel sekretess enligt 34 kap 1 § OSL. ... Det finns således flera undantag från sekretessen och det gör att Kronofogden mycket väl kan ha fått lämna ut uppgifter om din skuld.

Kan man se vem som har skuld hos Kronofogden?

Mina skulder och förelägganden Vill du ha koll på dina skulder och krav på att betala eller göra något (förelägganden) ska du använda vår e-tjänst "Mina skulder och förelä...

Hur tar man reda på om någon har skulder?

För skulder finns det något som kallas skuldupplysning. Genom att kontakta Kronofogden kan man få veta om någon har en obetald skuld hos dem. Det krävs dock att den som vill ha reda på denna information har exempelvis ditt personnummer.

Vem har begärt ut allmän handling?

En myndighet får inte lov att efterforska vem personen som begär ut allmänna handlingar är eller vilket syfte hen har med sin begäran. ... Den person som de allmänna handlingarna berör kan därför inte kontrollera vem som har begärt ut en viss handling om beställaren har varit anonym.

Vad är en skuldsanering?

Vad innebär skuldsanering? En skuldsanering betyder att du över en period på fem år åtar dig att betala av dina skulder, exempelvis lån du tecknat men inte förmår betala. Efter att du har betalat av dina livsnödvändiga omkostnader ska resterande pengar gå till att betala av skulderna.