:

Hur kan man ta reda på information kring företags egna märkningar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man ta reda på information kring företags egna märkningar?
 2. Vilka olika uppgifter måste det finnas på förpackad mat?
 3. När ska förpackade livsmedel vara märkta?
 4. Vilken information måste alltid finnas på förpackade produkter som transporteras?
 5. Vad kan man göra för att veta vad en märkning står för?
 6. Vad betyder alla märkningar?
 7. Måste det finnas innehållsförteckning på svenska?
 8. Vad menas med färdigförpackade livsmedel?
 9. Vilket krav ska man ha om det står juice på förpackningen?
 10. Vilka allergener måste deklareras?

Hur kan man ta reda på information kring företags egna märkningar?

Vill du läsa direkt vad som står i lagtexten, följ länkarna till Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning. Övergripande regler om information och märkning finns i: Förordning (EU) nr , kallas även informationsförordningen.

Vilka olika uppgifter måste det finnas på förpackad mat?

Uppgifter som ska finnas med på färdigförpackade livsmedel

 • Beteckning.
 • Ingrediensförteckning.
 • Allergenmärkning.
 • Mängdangivelse.
 • Nettokvantitet.
 • Datummärkning.
 • Förvaringsanvisning.
 • Kontaktuppgift.

När ska förpackade livsmedel vara märkta?

De flesta livsmedel ska vara märkta med ”Bäst före-dag”. Datumuppgifterna ska anges med uttrycket ”Bäst-före” samt dag-månad- år i den ordningen, så här: ”Bäst före: ”.

Vilken information måste alltid finnas på förpackade produkter som transporteras?

Vid transport av farligt gods på väg gäller att godsets förpackning ska vara försedd med varningsetiketter som berättar vilken typ av gods det handlar om, se klassificering. Fordonet som transporterar måste också vara försett med särskilda orange skyltar fram och bak.

Vad kan man göra för att veta vad en märkning står för?

Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.

Vad betyder alla märkningar?

Du känner säkert igen flera av de märkningar som du hittar på produkter ute i butikerna, men vet du vad de innebär? Vissa märkningar har uppsatta krav med avseende på miljö och social rättvisa, andra på hälsa, djuromsorg eller livsmedelssäkerhet. Här har vi samlat de vanligaste märkningarna du hittar ute i butikerna.

Måste det finnas innehållsförteckning på svenska?

Språket ska vara på svenska eller annat språk som endast obetydligt skiljer sig från svenska. För att öka läsbarheten finns ett krav på minsta tillåten teckenstorlek om 1,2 mm på stora och 0,9 mm på små förpackningar.

Vad menas med färdigförpackade livsmedel?

Helt enkelt: Ett färdigförpackat livsmedel är ett livsmedel som placerades i en förpackning innan det nådde konsumenten. Förpackningen ska täcka livsmedlet helt eller delvis.

Vilket krav ska man ha om det står juice på förpackningen?

Juice är 100 % fruktråvara! Juicen utvinns ur frukt eller grönsaker genom mekanisk bearbetning. Slutprodukten skall ha den smak, arom och färg som är karaktäristisk för den frukt eller grönsak den kommer från. ... Om en juice är gjord från koncentrat skall den på förpackningen benämnas ”Juice från koncentrat”.

Vilka allergener måste deklareras?

Ingredienser som oftast ger allergi eller annan överkänslighet

 • spannmål, som innehåller gluten (det vill säga vete, råg, korn, havre, spelt (dinkel), khorasanvete, eller korsningar mellan dem)
 • kräftdjur.
 • ägg.
 • fisk.
 • jordnötter.
 • sojabönor.
 • mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)