:

Vilka länder har allmän värnplikt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka länder har allmän värnplikt?
 2. Vad menas med allmän värnplikt?
 3. Hur mycket får man för värnplikt?
 4. Har Tyskland allmän värnplikt?
 5. Har Sverige allmän värnplikt?
 6. Vilket land har längst värnplikt?
 7. Vad får man för att göra värnplikt?
 8. När försvann den allmänna värnplikten?
 9. Hur mycket pengar får man för Gmu?
 10. Har Norge allmän värnplikt?

Vilka länder har allmän värnplikt?

Värnplikt i Europa

 • Albanien. Albanien har allmän värnplikt för män. ...
 • Andorra. Andorra har ingen armé. ...
 • Belgien. Belgien har sedan 1995 en yrkesarmé.
 • Bosnien och Hercegovina. Bosnien och Hercegovina har sedan 2006 en yrkesarmé.
 • Bulgarien. Bulgarien har sedan 2008 en yrkesarmé.
 • Cypern. ...
 • Danmark. ...
 • Estland.

Vad menas med allmän värnplikt?

Värnplikt. Totalförsvarsplikten innebär att alla svenska medborgare behöver bidra till landets försvar vid behov. För dig som fyller 18 år kan det innebära att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Hur mycket får man för värnplikt?

Du får till exempel cirka 4 400 kronor per månad och en utbildningspremie när du genomfört utbildningen. Du får också boende, mat och de kläder du behöver för att genomföra utbildningen. Efter utbildningen kan du söka jobb i Försvarsmakten, ingå ett hemvärnsavtal eller söka till officersutbildningen.

Har Tyskland allmän värnplikt?

Tysklands försvarsmakt, (tyska: Bundeswehr), är försvarsmakten i Förbundsrepubliken Tyskland. Cirka 12 procent av den fredstida styrkan utgörs av värnpliktiga soldater.

Har Sverige allmän värnplikt?

Värnplikten är avgörande för att kunna upprätthålla och utveckla Sveriges militära förmåga. Den gäller för både män och kvinnor. Efter att ha varit vilande sedan 2010 återupptogs en del av värnplikten 2014, då redan krigsplacerade kunde kallas till repetitionsutbildningar.

Vilket land har längst värnplikt?

Nordkorea: "Tio års värnplikt" Kvinnornas värnplikt är sju år medan männens är tio, den längsta i världen. Landets militär räknas som världens största i förhållande till befolkningen, trots det infördes 2014 en ”frivillig förlängning” av tjänstgöringen. Förlängningen infördes efter svälten i landet på 1990-talet.

Vad får man för att göra värnplikt?

Den första delen utgörs av så kallad grundläggande militär utbildning (GMU) och pågår i tre månader. Den följs av en befattningsutbildning på upp till 12 månader. Utöver grundutbildning omfattar värnplikten även repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.

När försvann den allmänna värnplikten?

2010. Värnplikten blir vilande i fredstid och ersätts istället av så kallad totalförsvarsplikt, som gäller både män och kvinnor mellan 16 och 70. 2014. Regeringen beslutar att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning igen.

Hur mycket pengar får man för Gmu?

Vad innebär det att man får dagersättning? Det innebär att du får 146 kronor för varje dag du tjänstgör. Det motsvarar ungefär 4380 kronor varje månad.

Har Norge allmän värnplikt?

Hundra år efter att rösträtten i Norge blev allmän blir också värnplikten allmän – för bägge kön.