:

Vilka djur finns det mest av i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka djur finns det mest av i Sverige?
 2. Vilka kattdjur finns i Sverige?
 3. Vad finns det för rovdjur i Sverige?
 4. Är späckhuggare fridlysta?
 5. Vilka djur finns i den svenska skogen?
 6. Vilket djur finns det mest av i världen?
 7. Vilka kattdjur ryter?
 8. Vilka kattdjur är flockdjur?
 9. Vilket är Sveriges vanligaste rovdjur?
 10. Vilka är de fem stora rovdjuren i Sverige?

Vilka djur finns det mest av i Sverige?

De vanligaste däggdjuren är vanlig näbbmus, åkersork och skogssork. Dessa finns i hela landet med undantag av Gotland. Merparten däggdjur i Sverige är landlevande, men det finns även tre sälar och inte mindre än fem valar räknas till Sveriges fauna, där vanlig tumlare är talrikast.

Vilka kattdjur finns i Sverige?

Fakta om våra fyra fantastiska stora

 • LODJUR. Europas största kattdjur. ...
 • VARG. Vargen är våra hundars närmaste släkting. ...
 • JÄRV. En grävlingssläkting med lång svans och stora tassar. ...
 • BJÖRN. Trots att vi uppskattar samma blåbär är möten sällsynta.

Vad finns det för rovdjur i Sverige?

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Är späckhuggare fridlysta?

Valar tillhör statens vilt. Om du ser en strandad val ska du ringa polisen på 114 14.

Vilka djur finns i den svenska skogen?

Vanliga svenska djur

 • Räven - Den röda lurifaxen. Räven, eller rödräven, är en typ av hunddjur och mest utspridd bland världens rovdjur. ...
 • Vargen - Rödluvans nemesis. ...
 • Lodjuret - Katten som älskar renkött. ...
 • Björnen - Kungen av snooze. ...
 • Bävern - Den vattenlevande gnagaren. ...
 • Vildsvinet - Skygg men social. ...
 • Älgen - Skogens tunga kändis.

Vilket djur finns det mest av i världen?

Topp 5: Vilka djur finns det flest av?

 • Rundmaskar. Tio triljarder individer. Rundmaskarnas enorma antal beror framför allt på att de finns i alla slags miljöer – inklusive havet. ...
 • Insekter. Tio triljoner individer. ...
 • Kvalster. 100 biljoner individer. ...
 • Daggmask. 100 biljoner individer. ...
 • Krill. 800 biljoner individer.

Vilka kattdjur ryter?

De kattdjur som kan ryta – lejon, tigrar, jaguarer och leoparder – kan inte spinna, och tvärtom. – Anatomin skiljer sig så att de som ryter har ofullständigt förbenade tungben med brosk, och de som spinner, men inte kan ryta, har fullständigt förbenade tungben.

Vilka kattdjur är flockdjur?

Till skillnad från andra katter lever och jagar lejon i flock. Varför har lejon detta speciella beteende? Lejonet är på sätt och vis den ovanligaste av världens nästan 40 kattarter.

Vilket är Sveriges vanligaste rovdjur?

Bland de stora rovdjuren är björnen vanligast, sedan kommer lodjuret och järven. Minst vanlig är vargen. Björn, varg, järv och lo trivs bra i de svenska skogarna och i fjällkedjan.

Vilka är de fem stora rovdjuren i Sverige?

 • Varg. Det är nog inget annat djur i vår del av världen som rör upp så starka känslor hos människor som vargen. ...
 • Brunbjörn. Björnens närvaro i vår kultur återspeglas bland annat i vårt språk. ...
 • Lodjur. Lodjuret är Europas största vilda kattdjur. ...
 • Järv. ...
 • Människa. ...
 • Rovdjuren och människan.