:

Hur gammal är Vänersborgs kommun?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gammal är Vänersborgs kommun?
  2. Vad kallas Vänersborg?
  3. Varför heter det Skräcklan i Vänersborg?
  4. När brann Vänersborg ner?
  5. När byggdes Vattenpalatset i Vänersborg?
  6. Varför heter Vänersborg Vänersborg?
  7. Varför heter Vänersborg Lilla Paris?
  8. Hur är Vänersborg?
  9. Var ligger skräcklan?
  10. Hur stort är Vänersborg?

Hur gammal är Vänersborgs kommun?

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna till Vänersborg. 1644 fick staden stadsprivilegier. Efter 1834 års storbrand då nästan all bebyggelse i staden ödelades, grundlades den nya stadsbebyggelsen efter 1600-talets rutnätsplan.

Vad kallas Vänersborg?

"Den första gång (jag såg dig)" och "Jag längtar till Italien" är bara några av de visor som gjort Birger Sjöberg odödlig. Det var också han som gav Vänersborg namnet Lilla Paris.

Varför heter det Skräcklan i Vänersborg?

En myt som ibland förekommer i diskussionerna då man vill tala om ”Skräckland” är att gamla tiders vänersborgare här, med falska fyrbåkar, lockade skutor att gå på grund för att sedan plundra dessa och slå ihjäl besättningen.

När brann Vänersborg ner?

Den stora stadsbranden 1834 - Vänersborgs museum.

När byggdes Vattenpalatset i Vänersborg?

Vattenpalatset öppnade den .

Varför heter Vänersborg Vänersborg?

Den 1 februari 1644 kom privilegiebrevet undertecknat av Christinas förmyndare. Där låter Christina staden - utan någon förklaring - kallas Wennersborgh. Dessutom beviljades det sigill som föreslagits. Man får väl utgå från att namnet bygger på borgen (värnet) vid Vänern, alltså Vänersborg.

Varför heter Vänersborg Lilla Paris?

Lilla Paris är ett smeknamn för städer eller stadsdelar som har liknats vid den franska staden Paris. Det har bland annat använts för Bukarest, Riga, Vänersborg, Kristianstad, Ystad, Stockholm(Brandbergen) och Haparanda. "Lilla Paris" är även en visa i vissamlingen Fridas bok av Birger Sjöberg.

Hur är Vänersborg?

Vänersborg är regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets. Med sina närmare 40 000 invånare är den liten nog att ha kvar småstadscharmen och stor nog att ha ett rikt utbud. Det strategiska läget vid Vänerns sydspets var avgörande för stadens placering och födelse 1644.

Var ligger skräcklan?

I norra delen av Vänersborgs centrum ligger Skräcklan som gränsar till Vänerns strand. Parken består av 54 000 m² finklippt gräsmatta och har över tusen uppväxta träd. Här finns planteringar med rhododendron, sommarblommor, perenner och en näckrosdamm med fontän.

Hur stort är Vänersborg?

11,57 km² Vänersborg/Area