:

På vilket sätt kan GMO påverka den biologiska mångfalden?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt kan GMO påverka den biologiska mångfalden?
  2. Vilka övergripande regler finns det för genmodifierade växter i Sverige och EU?
  3. Hur regleras i Sverige användning av GMO produkter?
  4. Kan det vara farligt att äta GMO?
  5. Hur skulle GMO kunna påverka miljömålet?
  6. Vilka är Genmodifieringens huvudmål?
  7. Hur ser man på GMO i Sverige?
  8. Vilka är världens vanligaste grödor som har Genmodifierats?
  9. Är GMO tillåtet i Sverige?
  10. Hur GMO påverkar samhället?

På vilket sätt kan GMO påverka den biologiska mångfalden?

Om Sverige börjar odla genmodifierade grödor som raps, sockerbete och majs kan det leda till negativ påverkan på växt- och djurlivet. Det finns också risk för att ogräs blir resistenta mot bekämpningsmedel. Det visar en utredning som läggs fram om några veckor.

Vilka övergripande regler finns det för genmodifierade växter i Sverige och EU?

EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av genmodifierade organismer, GMO. Syftet är att man som konsument, genom tydlig märkning, ska ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan genetiskt modifierade livsmedel och konventionella livsmedel.

Hur regleras i Sverige användning av GMO produkter?

Det krävs tillstånd för att odla eller importera GMO och för att använda GMO som foder eller livsmedel. Däremot behövs inte tillstånd för teknisk användning av GMO eller för import av bearbetade produkter, till exempel bomullstyg eller rapsolja.

Kan det vara farligt att äta GMO?

Det är inte farligt att äta gentekniskt förändrad mat. Den innehåller inte något som är giftigt för människor. Däremot kan den förändrade sammansättningen av näringsämnen innebära en hälsorisk på sikt.

Hur skulle GMO kunna påverka miljömålet?

GM-grödorna eller bekämpningsmedel knutna till dem skulle också kunna påverka icke-målorganismer, till exempel naturliga fiender till skadegörare, eller på annat sätt påverka växter och djur negativt. Utöver detta finns ett mot- stånd mot att skräddarsy grödor för att samverka med speciella bekämpningsmedel.

Vilka är Genmodifieringens huvudmål?

När genteknik används på växter är det för att förbättra växternas insektsresistens, stresstålighet och näringsvärde. Detta kan göras genom att föra in gener som på något sätt förbättrar växtens egenskaper. De vanligaste växterna att genmodifiera är majs, soja, raps och andra nyttoväxter.

Hur ser man på GMO i Sverige?

Godkända GMO i Sverige I Sverige odlar vi bara genetiskt modifierade växter i fältförsök och i inneslutna miljöer (till exempel laboratorier och växthus). Några exempel på växter som har odlats på senare tid är vete, hybridasp och potatis. Vi odlar alltså inte någon genetiskt modifierad växt kommersiellt i Sverige.

Vilka är världens vanligaste grödor som har Genmodifierats?

USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest GMO. Genmodifierade grödor odlas idag på ca 7% av världens totala areal av odlingsbar mark och andelen GMO ökar. De största genmodifierade grödorna är sojabönor, majs, bomull och raps.

Är GMO tillåtet i Sverige?

Godkända GMO i Sverige I Sverige odlar vi bara genetiskt modifierade växter i fältförsök och i inneslutna miljöer (till exempel laboratorier och växthus). Några exempel på växter som har odlats på senare tid är vete, hybridasp och potatis. Vi odlar alltså inte någon genetiskt modifierad växt kommersiellt i Sverige.

Hur GMO påverkar samhället?

GMO-grödornas utbredning går ofta hand i hand med en storskalig jordbruksmodell som får konsekvenser för människors rätt till mat och vatten och deras möjligheter att försörja sig. Den orsakar ökade konflikter kring odlingsbar mark. Konflikter som ibland leder till förföljelse och mord på småbrukare.