:

Hur mycket kobolt finns det i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kobolt finns det i Sverige?
  2. Hur mycket kobolt finns i ett bilbatteri?
  3. I vad används kobolt?
  4. Hur vanligt är kobolt?
  5. Är kobolt vanligt?

Hur mycket kobolt finns det i Sverige?

Kobolt finns i berggrunden i många länder, även i Sverige. Trots detta förekommer ingen brytning i Sverige. I stället importeras metallen från Kongo där merparten av världens kobolt utvinns. Enligt SGU finns det kända tillgångar på omkring 19 000 ton i den svenska berggrunden.

Hur mycket kobolt finns i ett bilbatteri?

Kobolt är ofta en huvudkomponent i dagens batterier, främst i den positiva elektroden (katoden). Batterier av nickel-kadmium (Ni-Cd) och nickel-metallhybrid (NiMH) består generellt av mellan en och fem procent kobolt, medan ett litiumjonbatteri kan innehålla upp mot 50 procent kobolt.

I vad används kobolt?

Förutom i batterier används kobolt i superlegeringar, hårda material, magneter och i produktion av olika kemikalier. Forskning pågår för att göra batterier mindre beroende av kobolt.

Hur vanligt är kobolt?

Totalt produceras kobolt i 19 länder, varav två inom EU; Finland med en procent av världsproduktionen och Nya Kaledonien (ögrupp i Melanesien som tillhör Frankrike) med två procent. Kobolt bryts ofta som biprodukt till koppar eller nickel.

Är kobolt vanligt?

Kobolt är en av de vanligaste orsakerna till kontaktallergi. Allergi mot kobolt förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 1 procent av ungdomar i Sverige.