:

Vilken är den bästa medicinen mot KOL?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken är den bästa medicinen mot KOL?
  2. Varför har patienter med KOL ökad risk för osteoporos?
  3. Hur man kan behandla med KOL?
  4. Vad är Bronkdilaterande läkemedel?
  5. Vad gör en KOL sköterska?
  6. Är KOL en dödlig sjukdom?
  7. Vilka läkemedel kan orsaka benskörhet?
  8. Kan man dö av osteoporos?
  9. Hur kan man leva med KOL?
  10. Hur kan man lindra KOL?

Vilken är den bästa medicinen mot KOL?

Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Långverkande beta-2-stimulerare (LABA) kombinerat med långverkande antikolinergika (LAMA) ger möjligen bättre effekt vid KOL än LABA i kombination med inhalationssteroider (ICS).

Varför har patienter med KOL ökad risk för osteoporos?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många KOL patienter omhändertas i primärvården. Benskörhetsfrakturer är ett påtagligt kliniskt problem vid KOL och det förekommer flera riskfaktorer för osteoporos (benskörhet) såsom undernäring, inaktivitet, rökning och steroidbehandling.

Hur man kan behandla med KOL?

Du behöver ibland kortison i kombination med läkemedel som vidgar luftrören om du har medelsvår till svår KOL och har återkommande perioder av försämring. Kortisonet andas du in genom en inhalator. Du kan få kortison i tablettform som kortvarig behandling vid försämringsperioder.

Vad är Bronkdilaterande läkemedel?

Selektiva beta-2-stimulerare (β2-stimulerare), eller beta-2-agonister (β2-agonister), är en grupp läkemedel som vidgar luftrören (bronkdilaterande), vilket minskar symtomen vid astma och KOL.

Vad gör en KOL sköterska?

Det bör finnas ett team kring KOL-patienten I teamet bör även en fysioterapeut ingå. Andra yrken som kan ingå i teamet är till exempel arbetsterapeut, dietist och psykolog/kurator. Vilka patienten bör träffa avgörs av behov och av hur sjuk man är.

Är KOL en dödlig sjukdom?

De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider närmare 3 000 personer per år i sjukdomen i Sverige. Ökningen sker främst bland kvinnor, och fler kvinnor än män avlider årligen till följd av KOL.

Vilka läkemedel kan orsaka benskörhet?

Benskörhet kan också uppkomma på grund av långvarig användning av vissa läkemedel, till exempel kortisontabletter, cellgiftsbehandling, sköldkörtelhormon och läkemedel mot epilepsi.

Kan man dö av osteoporos?

I vissa fall kan osteoporos till och med leda till döden, antingen som ett direkt resultat av en fraktur, eller på grund av komplikationer som uppstår i samband frakturen. Frakturerna som orsakas av osteoporos kan också vara mycket smärtsamma och många av de som lever med sjukdomen behöver hjälp för att klara vardagen.

Hur kan man leva med KOL?

Att leva med KOL påverkar självklart vardagen då orken och förmågan till syresättning minskar. Men Christina tycker ändå att man ska undvika att bli stillasittande. – En bieffekt av KOL är att många patienter blir deprimerade. Dels av den anledningen men också för att hålla igång kan man försöka att gå ut och gå.

Hur kan man lindra KOL?

KOL går inte att bli av med, men sjukdomen går att lindra med mediciner och ändrad livsstil. Det första och viktigaste steget i behandlingen av KOL är att sluta röka (om man gör det). Det är den enda åtgärd som man med säkerhet vet bromsar sjukdomen så att den inte förvärras.