:

Finns löneskillnader i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Finns löneskillnader i Sverige?
 2. Vad är medellönen i Sverige 2021?
 3. Finns det löneskillnader?
 4. Vad är anledning till lön skillnad mellan könen?
 5. Hur mycket mer tjänar en män?
 6. Finns lönediskriminering?
 7. Vad är en låg lön i Sverige?
 8. Vad ligger medellönen på i Sverige?
 9. Hur mycket tjänar kvinnor?
 10. Vad är osaklig löneskillnad?
 11. Vad är löneskillnad mellan män och kvinnor?
 12. Vad är lönespridningen i Sverige?
 13. Vilka löneskillnader kan det bero på?
 14. Vad innebär skillnader i lön mellan olika personer?

Finns löneskillnader i Sverige?

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,2 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,8 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,4 procent.

Vad är medellönen i Sverige 2021?

Medellön i Sverige

LänMedellön
Riket326 029
STOCKHOLMS LÄN381 600
UPPSALA LÄN323 933
SÖDERMANLANDS LÄN302 145

Finns det löneskillnader?

Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga medellöner än kvinnor och kvinnorna har även en mer hoptryckt lönebild än vad män har. Rålönegapet, d.v.s. skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga heltidslöner per månad, var 12 procent 2013.

Vad är anledning till lön skillnad mellan könen?

De viktigaste orsakerna till att kvinnor och män har olika löner är den starkt könssegregerade arbetsmarknaden som i sin tur är en följd av att kvinnor och män gör olika utbildningsval, att kvinnor och män har olika yrken och att männen är överrepresenterade på högre befattningar.

Hur mycket mer tjänar en män?

Män har högre förvärvsinkomst än kvinnor. År 2018 var medianinkomsten i åldersgruppen 20– 000 kronor för män och 299 000 kronor för kvinnor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster har dock minskat under 2000-talet. År 2000 låg kvinnors inkomst på 76,6 procent av mäns inkomst.

Finns lönediskriminering?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. ... Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering .

Vad är en låg lön i Sverige?

Yrkena med lägst medellön

YrkeMedellön
Kafé- och konditoribiträden21 500
Marknadsundersökare och intervjuare21 900
Övrig hemservicepersonal m.fl.22 400
Övriga servicearbetare23 700

Vad ligger medellönen på i Sverige?

I Sverige uppgick medianlönen till 32 400 kronor i månaden år 2020. Den var något högre i privat sektor än bland offentliganställda, men skillnaden var inte större än 300 kronor i månaden. Genomsnittslönen i hela ekonomin uppgick till 36 100 kronor.

Hur mycket tjänar kvinnor?

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. År 2020 tjänade kvinnor i genomsnitt 90 procent av vad män tjänade. Löneskillnaden var alltså 10 procent. En del av löneskillnaden berodde på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning.

Vad är osaklig löneskillnad?

Man kan alltså säga att osakliga löneskillnader är skillnader i lön som inte kan förklaras med hjälp av faktorer som är relevanta för de arbetsuppgifter man utför, den kompentens som krävs, hur väl man utför sitt arbete eller villkoren inom en konkurrerande arbetsmarknad.

Vad är löneskillnad mellan män och kvinnor?

 • En viktig förklaring till löneskillnaden mellan män och kvinnor är att män i genomsnitt arbetar betydligt fler timmar än kvinnor. Detta beror inte enbart på att fler kvinnor deltidsarbetar, utan även vid jämförelse av heltidsarbetande män och kvinnor (>35h) arbetar män i genomsnitt nästan 500 fler timmar (20%) än kvinnor.

Vad är lönespridningen i Sverige?

 • Även om lönespridningen internationellt sett är liten i Sverige finns det vissa skillnader mellan de olika sektorerna. Störst är lönespridningen bland privatanställda tjänstemän. Där uppgick lönen för den 90:e percentilen, det vill säga den lön som 90 procent av de anställda ligger under, till 63 500 kronor i månaden år 2019.

Vilka löneskillnader kan det bero på?

 • Sakliga löneskillnader kan bero på skillnader när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet, arbetstidens längd eller arbetets svårighetsgrad. Sådana finns när lönen sätts individuellt i enlighet med Visions kollektivavtal. Skillnader i vad någon har presterat kan förstås också vara rationella förklaringar.

Vad innebär skillnader i lön mellan olika personer?

 • Skillnader i lön mellan olika personer måste vara sakliga i förhållande till de lönekriterier som gäller på en arbetsplats. Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund, innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering.