:

Har ål finner?

Innehållsförteckning:

  1. Har ål finner?
  2. Hvor finnes det ål i Norge?
  3. Er torsken fredet på Sørlandet?
  4. hva er saltinnhold i sjøvann?
  5. hva er salt i hav?
  6. hvorfor fryser saltvann ved 0 grader?

Har ål finner?

De har to lange finner, én på oversiden og én på undersiden av kroppen. De har også to små finner nær hodet. I Norge finnes en art, europeisk ål.

Hvor finnes det ål i Norge?

I Norge har ålen en utbredelse i ferskvann som avtar med avstand fra kysten, med høyde over havet og antall menneskeskapte barrierer. Ålen er også vanlig i sjøen langs hele norskekysten, men det foreligger ingen oversikt over bestandsstørrelsen verken langs kysten eller i ferskvann.

Er torsken fredet på Sørlandet?

Torsken er fredet fra svenskegrensa til grensen mot Agder hele året nå. I definerte gyteområder for torsk er det fiskeforbud mot all saltvannsfisk i perioden 1. januar – 30. ... Formålet er å gi torsken en særskilt beskyttelse slik at den får bedre vilkår med hensyn til å bygge seg opp igjen.

hva er saltinnhold i sjøvann?

  • På grunn av det store saltinnholdet i sjøvann, nemlig 3,5 prosent eller 35.000 ppm (parts per million) oppløste salter, kan det være farlig å drikke saltvann. Saltinnholdet er nemlig mye høyere enn det menneskets kropp tåler å drikke.

hva er salt i hav?

  • Havet er salt på grunn av stoffer som gjennom jordens levetid er tilført ganske langsomt med elver fra kontinentene. Stoffene unnslipper landjorden i en prosess kalt forvitring, som går ut på at bergarter nedbrytes kjemisk.

hvorfor fryser saltvann ved 0 grader?

  • Som de fleste vet, fryser vann ved 0 grader. Innholdet av salt i sjøvann gjør imidlertid at saltvann først fryser ved -2 grader. Salt reduserer vannets frysepunkt og gjør det vanskeligere for vannets molekyler å finne sammen og danne iskrystaller.