:

Hur sätter man upp Vindskiveplåt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sätter man upp Vindskiveplåt?
  2. Vilken skruv till Vindskiveplåt?
  3. Hur montera Vattbräda?
  4. Hur montera Trekantslist?
  5. Vilken skruv till takplåt?

Hur sätter man upp Vindskiveplåt?

Montera vindskiveplåten, börja med att vika den förklippta nockplåten så denna passar över nocken se bild. Spika (bleckspik) på ovansidan ner i vindskivebrädan, en på vardera sidan ca 100 mm ner ifrån nockspetsen. Skjut in nästa plåt (med den snedklippta änden) i den övre så ca 10 mm utstick i nederkanten uppnås.

Vilken skruv till Vindskiveplåt?

Vattbrädesskruv passar för montage av vattbräda, vindskiveplåt i underlag mot trä eller tunnplåt mot tunnplåt och har en borrkapacitet i stål: 2 x1,25 mm. Finns i dimension: 4,2 x 25 mm.

Hur montera Vattbräda?

Gör så här

  1. Ta bort den gamla vattbrädan. ...
  2. Mär och markera för såglinjen på de kortändar som möts vid takåsen. ...
  3. Lägg vattbrädorna på vindskivorna så att de sticker ut 15 mm från vindskivorna. ...
  4. Förborra och skruva fast brädan. ...
  5. Kapa vattbrädorna i längd när de har skruvats fast.
BE

Hur montera Trekantslist?

I övergången mellan vindskivorna och taket ska det monteras lämpliga trekantslister. Här använder vi en i måttet 40x40 mm. Den sågas till så att den går lodrätt upp från takfoten, ca 1 cm från takfotens nedre kant. När listen sågats till monteras den med 4x60 mm skruvar.

Vilken skruv till takplåt?

Välj rätt skruv En överlappsskruv är exempelvis utmärkt för att försegla överlappen mellan plåtar då du anlägger plåttak medan en farmarskruv är bättre på att fästa tunnplåt på träreglar då du ska montera plåtskivor på vägg och tak.