:

Hur länge håller färsk honung?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge håller färsk honung?
  2. Hur länge är nyslungad honung flytande?
  3. Har honung bäst före datum?
  4. Hur får man lös honung?
  5. Hur länge håller honungen i affären?
  6. Varför är nyslungad honung flytande?
  7. Vad är en tumregel på honungssorter?

Hur länge håller färsk honung?

Honungens hållbarhet Honung köpt i affären har en hållbarhet på ca 2-3 år, från tappdatum, i oöppnad förpackning. Men sannolikt håller den sig mycket längre om den försvaras på rätt sätt. Ibland märks honung med bäst-före datum men det betyder alltså “bäst” före. Honungen blir inte oätbar efter bäst-före datumet.

Hur länge är nyslungad honung flytande?

- All honung är flytande när den är nyslungad. Den håller sig flytande i några månader innan den kristalliseras och blir fast.

Har honung bäst före datum?

Honungen måste alltid märkas med bäst före datum vid burkningstillfället, maximalt 2 år vid användandet av förbundets etiketter.

Hur får man lös honung?

Värm fast honung i vattenbad för att den flytande. Göra fast honung flytande igen genom att värma honungen. Redan vid 35-45° återgår honungen till flytande form. Honungen håller sig flytande kortare eller längre tid beroende på vilken sort du använder.

Hur länge håller honungen i affären?

  • Honungens hållbarhet Honung köpt i affären har en hållbarhet på ca 2-3 år, från tappdatum, i oöppnad förpackning. Men sannolikt håller den sig mycket längre om den försvaras på rätt sätt. Ibland märks honung med bäst-före datum men det betyder alltså “bäst” före.

Varför är nyslungad honung flytande?

  • Nyslungad honung är alltid flytande. Förr eller senare bildas kristaller i honungen och den får fast konsistens. Hög druvsockerhalt påskyndar den här naturliga processen. En tumregel är: Ljusa honungssorter har hög druvsockerhalt och kristalliserar snabbt.

Vad är en tumregel på honungssorter?

  • En tumregel är: Ljusa honungssorter har hög druvsockerhalt och kristalliserar snabbt. Mörka honungssorter har hög andel fruktsocker och kristalliserar långsamt. Understiger halten druvsocker 25% så kristalliseras inte honungen. Exempelvis honung från klockljung, som växer på myrar i södra Sverige, kristalliserar inte på flera år.