:

Hur länge håller en rabiesvaccination?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge håller en rabiesvaccination?
  2. Kan katt reaktion på vaccin?
  3. Hur ofta bör man vaccinera sin hund?
  4. Hur länge lever rabiesvirus?
  5. Hur ofta ska man vaccinera mot kattsnuva?

Hur länge håller en rabiesvaccination?

Vaccination mot rabies Om hunden vaccineras tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Hunden får resa utomlands först 21 dagar efter fullständig grundvaccination. Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används.

Kan katt reaktion på vaccin?

Det förekommer att katter får biverkningar i 1-2 dagar, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig.

Hur ofta bör man vaccinera sin hund?

Grundvaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit ges vid åtta veckors ålder (det sker oftast innan valpen lämnar uppfödaren). Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder. Revaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år.

Hur länge lever rabiesvirus?

Rabiessjuka djur utsöndrar virus i saliven under hela sjukdomsperioden, det finns även experimentella data som visar att infekterade djur kan utsöndra virus i saliven i upp till 13 dagar innan de utvecklar symtom på sjukdomen.

Hur ofta ska man vaccinera mot kattsnuva?

Kattsnuva är mycket smittsam och synnerligen allvarlig för katten. Ovaccinerad katt som är 16 veckor eller äldre behöver enbart grundvaccineras 1 gång mot kattpest, men 2 gånger med 3-4 veckors intervall för att uppnå optimal immunitet mot kattsnuva.