:

Hur länge ska man ta Mello?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge ska man ta Mello?
  2. Hur länge räcker Melanotan Nässpray?
  3. Hur länge räcker 10 mg Melanotan?
  4. Vad kan hända om man tar Mello?
  5. Vad händer om man tar för mycket Mello?
  6. Är det farligt att ta Melanotan?

Hur länge ska man ta Mello?

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag.

Hur länge räcker Melanotan Nässpray?

Uppladdningsfas 14 dagar eller tills du är nöjd med uppnått resultat (1 st vial Melanotan 2 nässpray räcker till totalt 16 doser).

Hur länge räcker 10 mg Melanotan?

Du fortsätter enligt ovan upp till maximalt dag 18. Det som bestämmer om du kör 12 eller 18 dagar uppladdningsfas har att göra med när du är nöjd med din bränna. Men vi rekommenderar minst att köra 12 dagar för att skapa en bra grund av Melanotan i din kropp.

Vad kan hända om man tar Mello?

Överdosering med melano- tan har orsakat symtom som oro, ångest och förvirring. Med överdriven användning av melanotan II kan ökad risk för hudcancer inte uteslutas.

Vad händer om man tar för mycket Mello?

Överdosering med melanotan har orsakat symtom som oro, ångest och förvirring. Med överdriven användning av melanotan II kan ökad risk för hudcancer inte uteslutas.

Är det farligt att ta Melanotan?

Med överdriven användning av melanotan II kan ökad risk för hudcancer inte uteslutas. Oreglerad och fri försäljning av potenta läkemedel över nätet utgör ett hot mot hälsan med risk för överdoseringar och andra oönskade långsiktiga biverkningar hos i övrigt helt friska individer.